Het Atlantisch Bondgenootschap coördineert zijn oorlogspropaganda, zoals de leugens van George Bush Jr en Tony Blair hebben aangetoond.

Kandidaat Donald Trump hield zijn eerste verkiezingsspeech op donderdag 15 december 2022. Hij maakte het tot zijn prioriteit om de vrijheid van meningsuiting in de Verenigde Staten te herstellen, terwijl de onthullingen door Elon Musk (Twitter Files) en die van de America First Legal Foundation bevestigen dat alle informatie wordt gemanipuleerd.

We kunnen denken wat we willen over de heer Trump, vooral omdat hij sinds zijn verkiezing in 2016 het onderwerp is van een wereldwijde lastercampagne, waardoor we zijn daden niet goed kunnen beoordelen, maar het is duidelijk dat hij sinds 11 september 2001 de juiste vragen stelt.

"Als we geen vrijheid van meningsuiting hebben, dan hebben we gewoon geen vrij land. Zo simpel is het," zei hij aan het begin van zijn video. "Als dit meest fundamentele recht verloren gaat, zullen de rest van onze rechten en vrijheden vallen als dominostenen. Eén voor één zullen ze vallen.

Hij wees er nogmaals op dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen
• het recht van platforms op immuniteit voor inhoud als ze die gewoon zonder kennis van zaken doorgeven
• hun verantwoordelijkheid als ze de vrijheid nemen om het te beoordelen of te censureren. In dit laatste geval zouden zij op dezelfde wijze moeten kunnen worden vervolgd als de auteurs van de berichten die zij verspreiden.
"In de afgelopen weken hebben explosieve rapporten bevestigd dat een sinistere groep deep state bureaucraten, Silicon Valley tirannen, linkse activisten en verdorven bedrijfsmedia hebben samengespannen om het Amerikaanse volk te manipuleren en het zwijgen op te leggen," zei Trump.

"Ze hebben samengewerkt om vitale informatie over alles, van verkiezingen tot volksgezondheid, te onderdrukken (…) Het censuurkartel moet worden ontmanteld en vernietigd en wel onmiddellijk," vervolgde hij.

1- 11 september 2001

De wijdverspreide leugen begon in het Westen met de beschrijving van de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten [1]. Vanaf de eerste minuten van de gebeurtenis wezen de media, zonder onderzoek en bij gebrek aan een aanklacht, de schuldige aan. Later op de dag beweerde een BBC-journalist dat toren 7 net was ingestort, hoewel deze nog enkele minuten in de achtergrond van haar schermbeeld zichtbaar was.

Die dag, terwijl sommige Amerikaanse journalisten ook meer pertinent en kritisch waren in het beschrijven van wat ze zagen, durfde slechts één man op TV te zeggen dat wat de autoriteiten zeiden niet klopte. Het was vastgoedontwikkelaar Donald Trump, voor wie de eerste twee torens niet konden instorten als gevolg van de vliegtuigen die hen raakten. Hij wist des te beter wat hij zei, omdat hij de architecten in dienst had die destijds het World Trade Center hadden gebouwd.

Donald Trump, 11 september 2001.

Donald Trump was wijs genoeg om uit te leggen dat de autoriteiten nationale veiligheidsredenen moeten hebben gehad om de waarheid voor het publiek verborgen te houden. Zes maanden later publiceerde ik met minder deskundigheid de wereldwijde bestseller L’Effroyable imposture.

Uit die periode herinner ik me dat een journalist van een groot Amerikaans tijdschrift me kwam interviewen in Parijs. Toen ik haar erop wees dat, als de vliegtuigen de torens hadden neergehaald, deze niet op zichzelf zouden zijn ingestort zoals bij een gecontroleerde sloop, maar zijdelings, antwoordde zij dat zij geen mening had omdat zij geen deskundige was op dit gebied. Ik herinner me ook dat de redacteur van een zeer groot Amerikaans tijdschrift me belde om uit te leggen dat hij niets kon publiceren, maar dat hij me steunde.

Een loodzware mantel was zojuist op het westen gevallen. De jaren die volgden met de "hervorming van het bredere Midden-Oosten" waren één lange reeks leugens. Een operatie van het Pentagon werd voorgesteld als een reeks interventies tegen dictaturen of in burgeroorlogen. Washington vernietigde hele naties voor de goede zaak. Er werd niet geschroomd te beweren dat Irak de op twee na grootste militaire macht ter wereld en massavernietigingswapens had; dat Muamar Kadhafi en Bashar al-Assad dictators waren, enz.

Deze gebeurtenissen waren het begin van Fact Checking. De media, die onder orders stonden, beweerden plichtsgetrouw ongelooflijke dingen. Het dagblad Le Monde publiceerde absurde berekeningen die verzekerden dat alles duidelijk en logisch was. Toen kwamen de beledigingen. Zij die nadachten werden "samenzweringstheoretici" genoemd en beschuldigd van ideologisch extremisme. Twee vooraanstaande journalisten publiceerden in opdracht een boek waarin ze beweerden dat als er geen brokstukken van een Boeing bij het Pentagon waren, dat kwam omdat het vliegtuig was neergestort in een "horizontale duikvlucht" (sic) [2]. Al deze onzin werd keer op keer herhaald.

2- De campagne van 2016 tegen de Jacksonianen

Het duurde bijzonder lang voordat het debat dat ik wereldwijd op gang had gebracht in de Verenigde Staten op gang kwam. Pas in 2004 besloot een bekende intellectueel, David Ray Griffin, een boek te schrijven om mijn beweringen te weerleggen en ontdekte tot zijn verbazing dat ik gelijk had.

Een van de advocaten van Donald Trump op de door Thierry Meyssan georganiseerde conferentie "Axis for Peace" in Brussel in 2005.

In 2016 nam Donald Trump bij verrassing de Republikeinse partij over en werd gekozen tot president van de Verenigde Staten. De pers interpreteerde deze verkiezing als een overwinning van het populisme op de rede. Maar waarom zou het Amerikaanse volk zo’n man volgen als hij niet de heersende leugen afwees?

Aangezien Donald Trump genomineerd was door de Republikeinse Partij, maar geen Republikein was, werd een omvangrijke partijoverschrijdende campagne georganiseerd om zijn imago te vernietigen [3]. Het begon al voordat hij het Witte Huis betrad. Het werd internationaal opgezet door David Brock en kostte minstens 35 miljoen dollar.

Voor het eerst beschreef de westerse pers de gekozen president van de VS als een racist en riep op tot zijn verwijdering voordat hij te veel schade zou aanrichten. Vier jaar lang werd geen van zijn belangrijke beslissingen in de pers vermeld, alleen geruchten over gekibbel binnen zijn team. Heb je gehoord over het bevel van de president om de CIA uit te sluiten van de Veiligheidsraad, of over het stoppen van de financiering van jihadisten?

Het buitenlands beleid van president Trump werd afgeschilderd als de inconsequente dwaasheid van één man, terwijl hij in feite handelde in de traditie van één denkschool, die van president Andew Jackson. Maar heb je ooit iets anders over hem gehoord dan dat hij een racist is?

3- De Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020

De presidentsverkiezingen van 2020 zijn net zo belangrijk als de aanslagen van 9/11. Het uiteindelijke verslag heeft geen enkele relatie met de gebeurtenis. Het probleem is niet wie er vals speelde of hoe, maar dat de verkiezingen niet transparant zijn. De stembiljetten van meer dan de helft van de kiezers werden geteld zonder te voldoen aan de eisen van transparantie in een democratie.

Alleen de documentaire van The Epoch Times, "The real story of January 6," toont het moment waarop het vreedzame protest buiten het Capitool veranderde in een rel. Hierop is duidelijk te zien hoe politieagenten een van de demonstranten van een van de verdiepingen gooien om hem te doden. We konden de rechten op deze beelden niet verwerven.

De wereld keek naar een ondoorzichtige verkiezing in een land dat beweerde een voorbeeld van democratie te zijn. Wat Donald Trump "diefstal" noemde, is dat misschien niet, omdat niemand de ware uitslag van deze verkiezingen kent. De ondoorzichtigheid van de verkiezing leidde er echter toe dat vreedzame demonstranten het Capitool overnamen nadat de politie een van hen opzettelijk op een hoogte van enkele meters naar beneden had gegooid, zijn dood tegemoet.

4- De Covid-19 pandemie van 2020-21

Tijdens de Covid-19 pandemie hebben de regeringen Biden en Van der Leyen hun kiezers opzettelijk misleid. Zij verspreidden bewust valse cijfers en beweerden dat :
 "Covid-vaccins" (mRNA) beschermen tegen overdracht van het virus (wat de fabrikanten nooit hebben beweerd).
 Covid vaccins" (messenger RNA) worden aanbevolen voor zwangere vrouwen.
 Anti-Covid vaccins" (boodschapper-RNA) beschermen kinderen (hoewel deze kinderen de ziekte slechts in uitzonderlijke gevallen oplopen).
 De "anti-Covid vaccins" (boodschapper-RNA) hebben geen significante bijwerkingen, ongeacht de leeftijd en de conditie van de patiënten (terwijl ze ernstige hartaanvallen veroorzaken bij mannen onder de 40).
 Er zijn geen andere effectieve geneesmiddelen voor Covid-19 dan de westerse vaccins (terwijl veel andere staten geneesmiddelen hebben gebruikt in de vroege stadia van de ziekte of hun eigen vaccins hebben ontwikkeld).

President Joe Biden loog tegen zijn medeburgers over Covid-19, zich verschuilend achter de wetenschappelijke autoriteiten van zijn Health Department.

Sommigen interpreteren deze bewuste misleidingen als incompetentie, anderen als corruptie door farmaceutische bedrijven. Het maakt niet uit: in elk geval is het Westen in leugens verzonken omdat zijn communicatiemiddelen worden gecensureerd.

De organisatie van de staatscensuur

De Twitter Files die door de nieuwe eigenaar, Elon Musk, zijn onthuld en de e-mails van het US Public Health Agency (CDC) die zijn verkregen door de Trumpistische organisatie America First Legal Foundation [4] getuigen ervan dat de regering Biden in het geheim alle berichten die worden uitgewisseld op Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Whatsapp en Hello over de hele wereld controleerde en af en toe censureerde. Om dit te doen, deed Washington een beroep op buitenlandse medeplichtigheid. President Biden heeft zelf een censuurbureau opgericht, de "Disinformation Governance Board" [5]. Hoewel hij het onder kritiek officieel heeft ontbonden, werkt het nog steeds onder een andere naam.

De jonge Nina Jankowicz, een voormalige assistente van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, is nu gevestigd in Washington, van waaruit zij toezicht houdt op alle westerse oorlogspropaganda tegen Rusland.

Dit agentschap is gewijd aan het censureren van informatie over Oekraïense "integraal-nationalisten" [6] en de misdaden van het Zelensky-regime [7]. Het manipuleert ons over de acties van Rusland en China, zodat we de omwenteling van de wereld tegen het Westen niet waarnemen.

Het is duidelijk dat de opkomst van het populisme vooral een volksreactie is op de uitbreiding van de censuur, eerst in de VS en vervolgens in het hele Westen. De vrijheid van meningsuiting, en daarmee de democratie, is dood, vermoord door degenen die de verantwoordelijkheid hadden om haar te beschermen.

De inspanningen van Donald Trump, indien succesvol, zullen de vrijheid van meningsuiting herstellen, maar niet de democratie. Het is te laat. De wereld is veranderd. In de afgelopen 20 jaar is de minimale gelijkheid tussen de burgers verdwenen: de inkomensverschillen zijn meer dan 1000 keer groter geworden en de middenklasse is gedeeltelijk geruïneerd.

Onder deze omstandigheden moet een nieuw politiek regime worden uitgevonden en dat kan alleen in het belang van allen worden opgebouwd als iedereen de vrijheid van meningsuiting heeft.

Vertaling
openbaararchief.nl

[1Alles wijst er nu op dat Thierry Meyssan gelijk had”, door Thierry Meyssan, Vertaling openbaararchief.nl, Voltaire Netwerk, 31 augustus 2021.

[2L’effroyable mensonge. Thèse et foutaises sur les attentats du 11 septembre, Guillaume Dasquié et Jean Guisnel, La Découvert ( 2002).

[3The Clinton system to discredit Donald Trump”, by Thierry Meyssan, Translation Pete Kimberley, Zero Hedge (USA) , Voltaire Network, 28 February 2017.

[5Het Westen geeft de vrijheid van meningsuiting op”, door Thierry Meyssan, Vertaling openbaararchief.nl, Voltaire Netwerk, 8 november 2022.

[6Wie zijn de Oekraïense integraal-nationalisten?”, door Thierry Meyssan, Vertaling openbaararchief.nl, Voltaire Netwerk, 15 november 2022.

[7Volodymyr Zelensky en de ethnopolitiek”, door Thierry Meyssan, Vertaling openbaararchief.nl, Voltaire Netwerk, 13 december 2022.