Prezydent Zełenski został właśnie wybrany przez magazyn Time „politykiem roku 2022”. Nie oznacza to jednak, że od lipca, w czasie wojny, nie dokonał zamachu stanu.

Zakazał działalności wszystkich partii politycznych, które mu się sprzeciwiały, mordował tych, którzy mu się sprzeciwiali, kontrolował wszystkie media, druk, radio i internet, zakazał języka rosyjskiego, zniszczył 100 milionów książek, skonfiskował majątek wielu oligarchów, w tym jednego, który go osobiście finansował, znacjonalizował majątek rosyjskich inwestorów i firm, a w końcu zdelegalizował Cerkiew (autor nie wyraził się precyzyjnie. Zakazał „tylko” rosyjskiej filii Cerkwi podległej Patriarchatowi Moskiewskiemu. przyp. MM.).

Jednocześnie jest to zgodne z celem, który „integralni nacjonaliści” określili w konstytucji z 1996 roku (art. 16): „zachowanie dziedzictwa genetycznego narodu ukraińskiego” (sic). To jest etnopolityka, czyli polityka, która uznaje prawa jednostek, ale opiera się na ukraińskim pochodzeniu etnicznym.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski został Człowiekiem Roku 2022 magazynu Time – zdaniem redakcji magazynu to oczywisty wybór. Ucieleśnia zaraźliwą odwagę, która umożliwiła jego ludowi przeciwstawienie się rosyjskiej inwazji.

Jednak od 25 lipca władza w kraju stopniowo przechodzi z jego rąk w ręce jego zastępcy, przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksija Daniłowa. Zełenski koncentruje się na funkcji rzecznika reżimu, a Daniłow poświęca się przygotowaniu podpisywanych przez siebie dekretów. Razem obaj mężczyźni ustanowili rządy terroru.

W dniach 17 i 25 lipca trzech członków Rady zostało odwołanych za liczne akty zdrady zgłoszone przez podległych im urzędników: dyplomata Rusłan Demczenko, przyjaciel Zełenskiego z dzieciństwa i szef służby bezpieczeństwa SBU Iwan Bakanow, oraz była radca prawny Zełenskiego i prokurator generalna Ukrainy Irina Venediktova.

26 sierpnia na kanale NTA Ołeksij Daniłow ujawnił, że Rada Bezpieczeństwa i Obrony przyjęła plan obrony kraju w listopadzie 2021 roku, na cztery miesiące przed rosyjską interwencją wojskową. Dokument ten został przygotowany po tym, jak Zełenski odrzucił plan Mińska-3 zaproponowany przez Paryż w dniach 8 i 9 grudnia 2019 r. „To ogromny fundamentalny dokument, który określa działania wszystkich organów bez wyjątku: kto i jak działać w przypadku stan wojenny” – powiedział 7 września w Levicové brekh.

Zabójstwa polityczne

Zabójstwa polityczne są zwykle przeprowadzane przez „głównych nacjonalistów”, a nie agencje rządowe. W każdej chwili mogą porwać i zniknąć, a nawet dokonać egzekucji przeciwników politycznych na ulicy, na oczach wszystkich. Ofiarami są przede wszystkim dziennikarze i wybrani urzędnicy. To nie jest nowa operacja, ponieważ te zabójstwa towarzyszą wojnie domowej od 2014 roku.

Jeden pamięta posła Olega Kałasznikowa, który został zamordowany w 2015 roku jedenastoma kulami w głowę na progu swojego domu. Policja nigdy nie dowiedziała się, kto dokonał zabójstwa ani kto go zlecił.

Jednak w niektórych przypadkach były one przeprowadzane przez SBU (służba bezpieczeństwa). Np. egzekucja oficjalnego negocjatora Denisa Kirejewa po jego powrocie z Kijowa, gdzie brał udział w nieudanych kontaktach z Rosją. Zginął na ulicy 6 marca 2022 r., ponieważ podczas spotkania odważył się wspomnieć o historycznych związkach między Kijowem a Moskwą.

Przywódcy polityczni nie przyznają się publicznie do tych działań, choć je wspierają. Twierdzą, że kraj trzeba „oczyścić”. Nie chodzi o zabijanie agentów Federacji Rosyjskiej, ale każdego nosiciela kultury rosyjskiej lub każdego, kto uznaje wartość tej kultury.

Burmistrz Kijowa, mistrz boksu Witalij Kliczko, zlecił neonazistowskiej grupie C-14 wytropienie i zabicie etnicznych ukraińskich „sabotażystów”.

Wszczęto postępowania karne przeciwko byłym wysokim urzędnikom państwowym, takim jak poseł Jewhen Murajew, były minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow, były premier Arsenij Jaceniuk, były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksandr Turczynow oraz były prezydent Petro Poroszenko.

SBU aresztuje obecnie wielu cywilów, których oskarża o współpracę z Rosjanami.

Zakaz języka rosyjskiego

O ile zgodnie z porozumieniami mińskimi II (art. 11, nota wyjaśniająca [1]) z 12 lutego 2015 r. regiony Donbasu powinny mieć możliwość określenia własnego języka urzędowego, Ołeksij Daniłow stwierdził 1 września 2022 r.: „Oni (tzw. ludność Donbasu) muszą znaleźć z nami wspólny język, a nie my z nimi/.../

21 października był bardziej konkretny: „Rosyjski powinien całkowicie zniknąć z naszego terytorium jako element wrogiej propagandy i prania mózgów naszej ludności”.

Monitorowanie mediów

Ołeksij Daniłow powiedział 20 lipca, w czasie kryzysu w Radzie Bezpieczeństwa i Obrony, że wielu ludzi, których widziano w telewizji przed „rosyjską agresją”, już tam nie ma. „Nie wiemy, dokąd poszli. SBU będzie do nich zdecydowanie przemawiać”. Oskarżył ich o informowanie o rosyjskim punkcie widzenia: „Wszczepianie tutaj tych rosyjskich historii jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Najwyraźniej powinniśmy zrozumieć, czym one są. Słuchaj: nie potrzebujemy ich. Niech nas zostawią, niech idą na swoje bagna i tam rechoczą po rosyjsku”.

Rada Bezpieczeństwa i Obrony ustanowiła wcześniej nadzór nad wszystkimi mediami drukowanymi i nadawczymi. Zakazała również około stu kanałów Telegramu, które nazwała „prorosyjskimi”.

Zniszczenie 100 milionów rosyjskich książek

Ukraiński Instytut Książki, który nadzoruje wszystkie biblioteki publiczne, otrzymał zadanie zniszczenia 100 milionów książek 19 maja, przed kryzysem Rady Bezpieczeństwa i Obrony [2].

Celem było zniszczenie wszystkich książek autorów rosyjskich lub książek drukowanych w języku rosyjskim lub dotychczas drukowanych w Rosji. W praktyce w Radzie Najwyższej powołano komisję, która miała zapewnić przeprowadzenie czystki intelektualnej. Okazało się, że zdecydowana większość rosyjskich książek w bibliotekach to praktyczne książki o gotowaniu, szyciu itp. Czekały chwilę, zanim zostały wyrzucone, dając pierwszeństwo złym autorom, takim jak Aleksander Puszkin i Lew Tołstoj.

Zakaz działalności partii politycznych

Wszystkie 12 opozycyjne partie polityczne zostały stopniowo zdelegalizowane. Zakaz ostatniej partii został zatwierdzony 22 października [...] [3]. Ich wybrani przedstawiciele zostali usunięci z urzędu.

Tylko obwód zakarpacki (niedaleko Węgier) odmawia odwołania lokalnych przedstawicieli zdelegalizowanych partii politycznych.

Konfiskata mienia przeciwników i Rosjan

Od końca lutego ukraińska Agencja ds. Śledzenia i Zarządzania Aktywami (ARiMR), unijny organ antykorupcyjny, przejęła aktywa o wartości ponad 1,5 mld hrywien, czyli 41 mln dolarów.

Jeden po drugim wszyscy oligarchowie będący właścicielami mediów zostali zmuszeni do rezygnacji z posiadanych przez siebie mediów. To ogólny plan uwolnienia kraju spod ich wpływów. Jednak nadal mają prawo do posiadania innych rodzajów spółek.

Zgodnie z ustawą Ukrainy z 2021 r. oligarchowie to 86 obywateli, którzy mają co najmniej 80 mln dolarów, uczestniczą w życiu politycznym i mają duży wpływ na media. Zdaniem Ołeksija Daniłowa po zakończeniu wojny nie powinno już być oligarchów.

7 listopada Rada Bezpieczeństwa i Obrony podjęła decyzję o nacjonalizacji fabryk należących do oligarchów, w tym finansisty Wołodymyra Zełenskiego i Igora Kołomojskiego. Majątek został przekazany administracji MON i po zakończeniu stanu wojennego powinien zostać „zwrócony narodowi ukraińskiemu”.

Decyzja ta dotyczy m.in. ukraińskiego producenta silników lotniczych Motor Sicz, który prowadził spór z chińskimi inwestorami przed Haskim Sądem Arbitrażowym (sprawa Beijing Skyrizon). Chiny, które żądają 4,5 miliarda dolarów, nazwały nacjonalizację „kradzieżą”. Według Pekinu: „Od 2020 r. ukraiński rząd nieustannie stwarza problemy, bezpodstawnie oskarżając, tłumiąc i prześladując chińskich inwestorów, a nawet bezpodstawnie nakładając specjalne sankcje gospodarcze w celu nacjonalizacji Motor Sich PJSC w sposób nielegalny i bezczelnie plądrując chińskie aktywa za granicą”.

20 października Rada Bezpieczeństwa i Obrony skonfiskowała aktywa 4000 rosyjskich firm i osób fizycznych w kraju.

Decyzja ta dotyczy również osobistości ukraińskich, które osiedliły się w Rosji przed wojną, takich jak piosenkarki Taisija Povaliy, Ani Lorak, Anna Sedokova czy prezenterka telewizyjna Regina Todorenko.

Zakazany przez Kościół prawosławny

1 grudnia 2022 r. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy podjęła decyzję o „zakazie działalności na Ukrainie organizacji religijnych związanym z ośrodkami wpływów w Federacji Rosyjskiej” – poinformował prezydent Zełenski przy podpisaniu dekretu 820/2022 [4]].

„Państwowa Służba ds. Etnopolityki i Wolności Sumienia” otrzymała zadanie konfiskaty budynków cerkwi, które podlegają jurysdykcji Patriarchatu Moskiewskiego

Dwa tygodnie temu Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) siłą wdarła się do klasztoru i oskarżyła księży o śmiałe nazywanie Rosji swoją „ojczyzną”.

Prezydent Zełenski uważa, że ​​szanuje zachodnie standardy praw człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka nie będzie już mógł przyjmować skarg Rosji, ponieważ Moskwa wystąpiła z Rady Europy.

Zerwanie wszelkich stosunków z Rosją

4 października prezydent Zełenski podpisał dekret zakazujący dalszych negocjacji z Rosją.

1 grudnia Ołeksij Daniłow wezwał do „zniszczenia Rosji”. Rozwinął swoje twierdzenie, mówiąc: „Muszą zostać zniszczeni, aby przestali istnieć jako kraj w granicach, w których obecnie istnieją… Są po prostu barbarzyńcami. A kiedy mówisz, że musisz siedzieć przy jednym stole z tymi barbarzyńcami i rozmawiać z nimi, uważam to za niegodne naszego narodu”.

 

Tłumaczenie
Marek-M

[1« Paquet de mesures en vue de l’application des Accords de Minsk », Réseau Voltaire, 12 février 2015.

[3« L’Ukraine interdit le dernier parti politique d’opposition », Réseau Voltaire, 23 octobre 2022.

[4Décret 820/2022 de la présidence d’Ukraine, 1er décembre 2022.