Premier Benjamin Netanyahu had niet moeten tweeten: "Dit zijn de uitgangspunten van de nationale regering die ik leid: het Joodse volk heeft een exclusief en onbetwistbaar recht op alle gebieden van het Land Israël. De regering zal nederzettingen in alle delen van het Land Israël - in Galilea, in de Negev, op de Golanhoogte, in Judea en Samaria - aanmoedigen en uitbreiden."

De Algemene Vergadering van de VN heeft de resolutie aangenomen met 87 stemmen voor (onder leiding van Rusland en China), 26 stemmen tegen (waaronder de VS, het VK, Australië, Oostenrijk, Canada, Duitsland en Italië) en 53 onthoudingen (waaronder Frankrijk, Brazilië, Denemarken, Finland, Japan, Nederland, Zweden, Zwitserland en vooral Oekraïne), een resolutie waarin in artikel 18 wordt gevraagd dat het Internationaal Gerechtshof (d.w.z. het Tribunaal van de Verenigde Naties) zich uitspreekt over de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden.

De vraag is dus:

"a) Wat zijn de juridische consequenties van de aanhoudende schending door Israël van het recht van het Palestijnse volk op zelfbeschikking, van de langdurige bezetting, kolonisatie en annexatie van het sinds 1967 bezette Palestijnse gebied, met inbegrip van maatregelen gericht op wijziging van de demografische samenstelling, het karakter en de status van de heilige stad Jeruzalem, en van de vaststelling door Israël van daarmee verband houdende discriminerende wetten en maatregelen?
(b) Welke impact hebben het in punt 18 a) genoemde beleid en de praktijken van Israël op de juridische status van de bezetting en wat zijn de juridische gevolgen daarvan voor alle staten en de Verenigde Naties?
"

Deze procedure moet ertoe leiden dat het Hof de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden op grond van het internationaal recht onwettig verklaart.

Sinds 1948 heeft Israël zo’n 40 VN-resoluties geschonden zonder dat daar sancties tegenover stonden. In 2004 heeft het Internationaal Gerechtshof de kwestie echter verduidelijkt door de illegaliteit van de Israëlische nederzettingen op Palestijns grondgebied en de illegaliteit van delen van de scheidingsmuur op datzelfde Palestijnse grondgebied te verklaren

Over de zojuist aangenomen resolutie is twee maanden gediscussieerd. Het is alleen aangenomen om te voorkomen dat de nieuwe regering van Benjamin Netanyahu haar "revisionistische zionistische" programma uitvoert, zoals uitgelegd in bovengenoemde tweet.

In de debatten stonden de voorstanders van "internationaal recht", onder leiding van Rusland en China, tegenover de voorstanders van een "op regels gebaseerde orde", onder leiding van de Angelsaksen. Deze laatsten bleken in de minderheid.

De volledige tekst van de resolutie is hier beschikbaar: "Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem".

Vertaling
openbaararchief.nl