Mens Washington forbyr sin egen befolkning og allierte å kjøpe russisk olje, har de importert den i massiv skala uten å bryte sine såkalte «sanksjoner», melder The Telegraph of India [1].

India kjøper 1,7 millioner fat russisk olje per dag. Denne oljen blir først raffinert av Nayara Energy og Reliance Industries, og deretter videresolgt lovlig til USA.

I praksis betyr dette at Washingtons økonomiske krig ikke skader Russland, men bare dets allierte i EU, som er de eneste som er fratatt russiske hydrokarboner. Denne observasjonen bør settes i sammenheng med sabotasjen av Nord Stream 1- og Nord Stream 2-rørledningene, som avskjærer EU fra sin viktigste energikilde.

Dette viser at Washington er fullt klar over at Moskva ikke har invadert Ukraina, men er der hovedsakelig for å håndheve sikkerhetsrådets resolusjon 2202. All den atlantiske propagandaen som anklager Russland for de mest alvorlige forbrytelsene er derfor ikke rettet mot å mobilisere vestlige styrker mot landet, men ved å manipulere europeerne til å akseptere en økonomisk lavkonjunktur påtvunget i ånden til policydokumentet som ble utviklet av Paul Wolfowitz (bilde) for Pentagon i 1992 [2]. Utenriksminister Antony Blinken og hans stedfortreder Victoria Nuland tilhører den samme ideologiske gruppe som Paul Wolfowitz [3].

På den tiden skrev han: "Selv om USA støtter prosjektet med europeisk integrasjon, må vi forsøke å forhindre fremveksten av europeisk sikkerhetsordninger som vil undergrave NATO, og spesielt dens militære integrerte kommandostruktur." For Pentagon er ikke hovedfienden Russland, men et uavhengig Europa.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no

[1«India’s breaking all records for buying Russian oil, but who is the surprise buyer?», Paran Balakrishnan, The Telegraph of India, January 16, 2022.

[2« US Strategy Plan Calls For Insuring No Rivals Develop », Patrick E. Tyler, and « Excerpts from Pentagon’s Plan : "Prevent the Re-Emergence of a New Rival" », New York Times, March 8, 1992. « Keeping the US First, Pentagon Would preclude a Rival Superpower » Barton Gellman, The Washington Post, March 11, 1992.

[3Russia declares war on the Straussians”, by Thierry Meyssan, Voltaire Network, 5 March 2022.