Project Veritas gjorde opptak av Jordan Trishton Walker, direktør for forskning og utvikling, strategiske operasjoner og planlagt forskning, hvor han beskriver hvordan hans selskap hadde undersøkt måter å «mutere» Covid-viruset på slik at det kunne tilpasses utviklingen av framtidige «vaksiner» [1].

Intervjuet antyder at Pfizer tok helserisikoer og brøt USAs lover når de drev med slik forskning.

I løpet av fem dager hadde denne videoen blitt sett av 41 millioner internett-surfere på twitter. Da kom Pfizer med en uttalelse.

Uten å stille spørsmål ved om videoen var ekte, hevdet de at Walker ikke hadde gjennomført en skikkelig undersøkelse. De la til: "I et begrenset antall tilfeller når et fullstendig virus ikke inneholder noen kjent gevinst av funksjonsmutasjoner, kan et slikt virus bli konstruert for å muliggjøre vurdering av antiviral aktivitet i celler." [2].

Så langt er det uklart om Pfizer hadde, eller ikke hadde, gjort noe med viruset før de designet vaksinen.

I tillegg må farmasi-selskapet også svare på om deres forhåndskunnskap rundt vaksinen viste seg ikke å beskytte mot smitte.

Likevel tillot regjeringen dem å påstå det motsatte uten å blande seg inn.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no