De ministers van Defensie van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie zijn in Brussel bijeengekomen om een verdrag tot wijziging van de statuten van het bondgenootschap te ondertekenen.

Voortaan zal de NAVO buiten artikel 5 om oorlog kunnen voeren, dus zonder dat een van de leden wordt aangevallen, en niet langer met eenparigheid van stemmen, maar met een meerderheid. Het doel is om van de organisatie een " vrijwilligerscoalitie à la carte" te maken. Rusland en China liggen in de vuurlinie.