Mossad cijfers volgens Hürseda Haber
@ Voltaire Internationaal Nieuws - N°27 – 10 februari 2023

De door westerse persbureaus verspreide cijfers van het Atlantisch Bondgenootschap doen geloven dat het Oekraïense volk verenigd is en weerstand biedt dankzij de westerse wapens. De cijfers van de Mossad gepubliceerd door de Turkse website Hürseda Haber laten echter zien dat ze geen verband houden met de werkelijkheid.

Dit fenomeen is niet nieuw. Aangezien ik tijdens de oorlog in Kosovo een dagelijks bulletin had gepubliceerd waarin de berichten van westerse nieuwsagentschappen werden vergeleken met die van nieuwsagentschappen op de Balkan, ben ik nu niet verbaasd. De NAVO heeft een lange geschiedenis van liegen tegen haar burgers. Het gaat hier niet om overdrijven, maar om schaamteloos liegen. Oudere lezers zullen zich herinneren dat deze leugens de harten van iedereen in het Westen veroverden, ook die die ze zelf verzonnen hadden. Aan het einde van dat conflict stemde de Alliantie genereus in met de terugtrekking van de restanten van het Servische leger (dat toen "Joegoslavisch" werd genoemd) onder bescherming van het Russische leger. Maar toen zag men tot ieders verbazing vele tanks en vliegtuigen ongeschonden uit hun ondergrondse schuilplaatsen tevoorschijn komen.

Tijdens een oorlog is het zeker onmogelijk om precies te weten wat er op een slagveld gebeurt. De legers zelf tellen hun verliezen, maar weten niet of de vermiste mannen dood of gewond zijn, gevangen genomen of op de vlucht. Officieren moeten altijd beslissingen nemen in de waas van de oorlog, zonder ooit te beschikken over nauwkeurige statistieken zoals die in vredestijd bestaan.

Hoe dan ook, terwijl de regeringen allemaal weten dat Rusland heeft gewonnen en dat het Nova Russia zal bevrijden tot aan Transnistrië, pretenderen sommigen te geloven dat het ook Moldavië zal binnenvallen, zoals Rusland deed in Oekraïne. Het is voor hen niet belangrijk dat Transnistrië zichzelf onafhankelijk heeft verklaard toen de USSR uiteenviel, net als de Krim. Het belangrijkste is om Rusland te blijven afschilderen als een veroverende tirannie die alles op zijn pad verwoest.

Transnistrië is die vallei in het rood, tussen Moldavië en Oekraïne.

We mogen niet vergeten dat toen Moldavië zich onafhankelijk verklaarde, het de bepalingen van het Duits-Sovjet pact van 1939 als nietig verklaarde, met name de aansluiting van Transnistrië bij zijn politieke entiteit [1]. Kort daarna eiste het echter het land op als zijn eigen grondgebied. In juni 1992 coördineerde kolonel Howard J.T. Steers, een Amerikaanse militaire inlichtingenofficier en adviseur van het Atlantisch Bondgenootschap, een militaire operatie om Transnistrië te veroveren. Hij gebruikte daarvoor niet alleen het kleine Moldavische leger, maar mobiliseerde ook het Roemeense leger en vele Roemeense strafgevangenen.

Transnistrië was een kleine vallei met een microklimaat waarin een geheime basis van het militair-industriële complex van de Sovjet-Unie was gevestigd. Het werd dan ook bevolkt door zowel de oorspronkelijke bewoners als door vele families van Sovjet-wetenschappers. Het werd beschermd door een kleine basis van het 14e Sovjetleger. De Russische president Boris Jeltsin weigerde Transnistrië te verdedigen, net zoals hij weigerde de Krim toe te laten tot de Russische Federatie. Het 14e leger, nu Russisch, meer dan 1.000 man, kreeg het bevel niet in te grijpen. Maar duizenden Transdnjestrische vrouwen belegerden de militaire basis. De Russische soldaten schoten niet op hen, maar negeerden de bevelen van president Jeltsin en lieten hen binnen. Ze namen 1000 Kalasjnikovs, 1,5 miljoen patronen en 1300 granaten mee. Het waren deze gewapende mensen die het Roemeense leger onder leiding van kolonel Steers terugdrongen.

Deze nederlaag van het Atlantisch Bondgenootschap is in Europa nooit verteld. Je moet erbij geweest zijn om het te weten [2]. Het raakte degenen die het meemaakten zo hard dat sommigen vervolgens van kant veranderden. Dit was met name het geval met CIA stationschef Harold James Nicholson, die zich in de daaropvolgende maanden in dienst stelde van de Russische KGB, voor wie hij een van de belangrijkste informanten werd.

Transnistrië beweert vandaag de dag de enige erfgenaam van de Sovjet-Unie te zijn waarvan het de beste praktijken, zonder de autoritaire en bureaucratische aspecten, heeft behouden.

Toen de Rand Corporation de huidige oorlog in Oekraïne plande, informeerde het de vertegenwoordigers in het Congres. Dat was op 5 september 2019. Zij baseerde zich op twee rapporten [3]. Daarin legde ze uit dat het doel van de operatie moest zijn om Rusland, dat zijn grenzen al niet kan verdedigen, te provoceren om zich buiten zijn grenzen in te zetten. Het moet daarom gedwongen worden Oekraïne en vervolgens Transnistrië binnen te gaan.

Men moet begrijpen dat wat het Pentagon doet, niet is gebaseerd op de situatie zoals die door westerse persbureaus wordt voorgesteld, maar op de plannen van de Rand Corporation; namelijk een extra ronde, niet meer van Nova Russia maar van Transnistrië.

De Europese Unie organiseert al enkele jaren de blokkade van Transnistrië, waarbij zij vertrouwt op Oekraïne en Moldavië, twee staten die niet tot de EU zijn toegetreden. © Europese Unie

De Amerikaanse minister van Defensie, generaal Lloyd Austin, blijft zijn bondgenoten onder druk zetten om hun wapens en munitie af te staan tot ze leeggezogen zijn (en dus nog meer behoefte hebben aan zijn bescherming). Tegelijkertijd heeft hij hen zojuist gedwongen in te stemmen met een wijziging van de werkwijze van de NAVO. De NAVO kan nu worden omgevormd tot een "coalitie van bereidwilligen" voor operaties buiten artikel 5 (d.w.z. niet in reactie op een agressie tegen een van haar leden). Dit is niets nieuws. Dit was reeds het geval bij de operatie tegen Libië. Toen werden leden van het bondgenootschap die tegen de oorlog waren buitengesloten, terwijl anderen, zoals Qatar, wel werden opgenomen. Deze keer zal de NAVO optreden zonder haar eigen statuten te hoeven schenden. In de praktijk betekent dit dat de Atlantische Raad alle macht heeft verloren. Een bondgenoot kan zich niet langer verzetten tegen de deelname van de NAVO aan de oorlog, omdat de VS de NAVO-middelen toch zullen inzetten met een coalition of the willing.

De nederlaag van Oekraïne, dat de Donbass en vier oblasten al heeft verloren, betekent dus niet het einde van de oorlog. Terwijl het Kremlin al heeft verklaard dat het Odessa nog moet bevrijden en zo de verbinding met Transnistrië tot stand moet brengen, stelt de NAVO haar betoog bij. Het doel is verwarring te zaaien tussen Transnistrië (bekend als de "Moldavische Republiek Dnjestrië") en Moldavië. Om vervolgens te doen geloven dat de Russische beer Moldavië is binnengevallen.

Thierry Meyssan

[1] « Declaratia de independenta a Republicii Moldova », Romania libera, 28 augustus 1991, p.8.

[2] « 1992 versuchten die Vereinigten Staaten Transnistrien militärisch zu zerschlagen », door Thierry Meyssan, Voltaire Netwerk, 17 juli 2007.

[3] Overextending and Unbalancing Russia, James Dobbins, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, Paul DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz, Brent Williams, Rand Corporation, april 2019. Voir aussi les détails du plan dans Extending Russia : Competing from Advantageous Ground, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, Paul DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz & Brent Williams, Rand Corporation, 25 mei 2019.

Vertaling
openbaararchief.nl

[1« Declaratia de independenta a Republicii Moldova », Romania libera, 28 août 1991, p.8.

[2« En 1992, les États-Unis tentèrent d’écraser militairement la Transnistrie », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 17 juillet 2007.

[3Overextending and Unbalancing Russia, James Dobbins, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, Paul DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz, Brent Williams, Rand Corporation, April 2019. Voir aussi les détails du plan dans Extending Russia : Competing from Advantageous Ground, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, Paul DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz & Brent Williams, Rand Corporation, May 25, 2019.