De Volksrepubliek China, die tijdens de Chinees-Arabische top heeft gepleit voor een toenadering tussen Saudi-Arabië en Iran, is erin geslaagd de twee vijandige landen te helpen zich ertoe te verbinden hun respectieve ambassades binnen twee maanden te heropenen.

De overeenkomst vormt de afsluiting van onderhandelingen die in Irak en Oman waren begonnen. Het is de eerste in de post-westerse wereld. Het is gebaseerd op niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Het gaat dus in tegen westerse "regels" die gebaseerd zijn op dubbele normen.

Teheran en Riyad, die aan het begin van de islamitische revolutie bondgenoten waren, gingen in 2016 uit elkaar na de executie van de belangrijkste Saoedische oppositieleider, de sjiitische sjeik Nimr al-Nimr.

Beijing is plotseling in opkomst als belangrijke speler in het Midden-Oosten, terwijl de invloed van de VS, het VK en Frankrijk sterk afneemt.

De Iraans-Saudische toenadering moet het mogelijk maken vrede te sluiten in Jemen, Syrië weer op te nemen in de Arabische Liga en een president te kiezen in Libanon.

Zij legt de basis voor het volgende decennium in de regio en maakt de voltooiing van het regionale "Zijderoute"-project mogelijk.

Vertaling
openbaararchief.nl