Uit Britse documenten blijkt dat de Russische president Boris Jeltsin in 1993 herhaaldelijk tegen westerse gesprekspartners heeft gezegd dat hij persoonlijk niet gekant was tegen de toetreding van Polen, Tsjechië en Hongarije tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).

Boris Jeltsin was terughoudend om de NAVO-top in Madrid bij te wonen. Hij bereikte tijdens de top de vaststelling van de Stichtingsakte, waarin de wijze van samenwerking tussen het Bondgenootschap en de Russische Federatie moest worden vastgelegd. Maar deze tekst heeft geen bindende waarde, het was slechts een communicatiemiddel, het was slechts een communicatiemiddel om een onderlinge afstemming van de openbare en particuliere standpunten van de Russische president te onderbouwen.

In deze periode waarschuwde de Russische premier Viktor Tsjernomyrdin zijn gesprekspartners voortdurend voor het privé-standpunt van president Boris Jeltsin en benadrukte hij dat de uitbreiding van de NAVO het Europese continent zou doen "exploderen".

"Onthuld: Boris Jeltsin steunde privé de NAVO-uitbreiding in de jaren negentig", Matt Kennard, Declassified UK, 15 maart 2023.

Vertaling
openbaararchief.nl