Noord-Koreanen melden zich massaal voor dienstplicht. Terwijl de wetgeving voorschrijft dat alle mannen 10 jaar en vrouwen 3 jaar paraat moeten zijn, sluiten grote aantallen vrijwilligers zich aan bij het leger. Volgens waarnemers is dit fenomeen zowel in de steden als op het platteland waar te nemen. Op 17 maart hebben 800.000 mensen zich aangemeld voor de militaire dienst.

De 25 miljoen Noord-Koreanen zien dat de VS hen blijft bedreigen, 53 jaar na het begin van de agressie.

Na de vijandelijkheden van de Koreaanse oorlog (1950-53) is er geen vrede getekend. De VS ondernemen momenteel grote militaire manoeuvres met Zuid-Korea, terwijl laatstgenoemde een bondgenootschap sluit met zijn erfvijand Japan.

Volgens de Arbeiderspartij probeert Washington ook de invoer van graan tegen te houden. Vorige maand werd een grootscheeps voedselproductieplan opgezet ter voorkoming van een nieuwe hongersnood, vergelijkbaar met die welke het Westen in de jaren negentig aanwakkerde

Vertaling
openbaararchief.nl