De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vergadert vandaag, 24 april 2023, onder voorzitterschap van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov, over het thema: "Handhaving van de internationale vrede en veiligheid: daadwerkelijk multilateralisme op basis van de verdediging van de in het Handvest van de Verenigde Naties verankerde beginselen".

Wij herinneren eraan dat de interpretatie van het VN-Handvest is verduidelijkt in de "Verklaring inzake de beginselen van internationaal recht betreffende vriendschappelijke betrekkingen en samenwerking tussen staten in overeenstemming met het Handvest van de Verenigde Naties" (resolutie 2625 van 15 december 1970). Daarin wordt oorlog niet verboden, maar worden de gevallen gespecificeerd waarin de middelen om crises vreedzaam op te lossen hebben gefaald.

Het Westen heeft een aanklacht ingediend tegen de Russische Federatie en haar "invasie van Oekraïne", die volgens haar in strijd is met het VN-Handvest. Zij beroepen zich op het besluit van het Internationaal Gerechtshof (het interne VN-hof), waarin Rusland wordt gelast zijn troepen uit Oekraïne terug te trekken. Dit is misleidend omdat het besluit geen betrekking heeft op de speciale Russische militaire operatie in Oekraïne, maar op de beschuldiging van Rusland van genocide tegen Oekraïne in Donbass. Rusland heeft sindsdien veel schriftelijk en videobewijs gepubliceerd om zijn bewering te staven.

Van hun kant eisten Rusland en China, overeenkomstig de verklaringen van de Chinese ambassadeur in Parijs, Lu Shaye, in de eerste plaats de naleving van elkaars schriftelijke verbintenissen, d.w.z. de toepassing van verdragen, alle verdragen. Dit gemeenschappelijk standpunt is een uitbreiding van het Russische voorstel voor veiligheidsgaranties van 17 december 2021, in de geest van de top tussen de presidenten Poetin en Xi vorige maand.

Het gaat er niet alleen om de uitbreiding van de NAVO naar het oosten in strijd met de vele schriftelijke verbintenissen op dit gebied ter discussie te stellen.

Bijvoorbeeld

• Finland heeft zich er in 1947 schriftelijk toe verbonden neutraal te blijven. Zijn toetreding tot de NAVO is derhalve een schending van zijn eigen handtekening.

• De Baltische staten hebben zich er bij hun oprichting in 1990 schriftelijk toe verbonden de monumenten ter ere van de offers van het Rode Leger te behouden. Hun vernietiging van deze monumenten is derhalve een schending van hun eigen handtekening.

• De Verenigde Naties hebben op 25 oktober 1971 Resolutie 2758 aangenomen waarin wordt erkend dat Peking, en niet Taiwan, de enige legitieme vertegenwoordiger van China is. Als gevolg daarvan werd de regering van Chiang Kai-shek uit de Veiligheidsraad gezet en vervangen door die van Mao Zedong. Daarom vormen bijvoorbeeld de recente Chinese marinemanoeuvres in de Straat van Taiwan geen agressie tegen een soevereine staat, maar in feite een vrijheid om troepen in te zetten in de eigen territoriale wateren.

• etc, etc.

De internationale vrede hangt dus af van de vraag of de regels die gelden die van het internationaal recht zijn, gebaseerd op bilaterale verdragen en collectief ontwikkelde regels, of dat het regels zijn die alleen door het Westen zijn geschreven.

(Wordt vervolgd...)

Vertaling
openbaararchief.nl