Na een pauze is het debat in de Veiligheidsraad met als titel "Handhaving van de internationale vrede en veiligheid: doeltreffend multilateralisme op basis van de verdediging van de in het Handvest van de Verenigde Naties verankerde beginselen" hervat.

De bijdragen van de verschillende staten die zich voor deelname aan het debat hadden aangemeld, voegden niet veel toe, met uitzondering van de verklaringen van de Groep Vrienden ter verdediging van het VN-Handvest en de Niet-Gebonden Beweging.

Deze twee organisaties benadrukten het koloniale karakter van de "unilaterale dwangmaatregelen" die duidelijk in strijd zijn met het internationale recht. Zij eisten de onmiddellijke intrekking ervan door het Westen, dat het eufemisme "sancties" gebruikt tegen meer dan 30 landen. Voorts benadrukten zij het belang van gelijkheid tussen naties, groot of klein. India en Zuid-Afrika gingen verder op dit thema en toonden zich verbaasd dat de vijf permanente leden van de Raad " meer gelijk zijn dan anderen ".

In hun bijdragen leken veel lidstaten van deze twee organisaties op de achtergrond te blijven. Het is duidelijk dat het voor kleine staten erg moeilijk is om vrijuit te spreken zonder zware represailles te riskeren.

Het debat was historisch wat betreft het onderwerp en de hartstochten die het opriep, maar teleurstellend wat betreft het onvermogen van veel deelnemers om zich uit te spreken.

Vertaling
openbaararchief.nl
George (openbaararchief.nl)