De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft een resolutie [1] aangenomen met 143 stemmen voor en 9 tegen (Argentinië, Tsjechië, Hongarije, Israël, Micronesië, Nauru, Palau, Papoea-Nieuw-Guinea en de Verenigde Staten), bij 25 onthoudingen, waarin de Veiligheidsraad wordt opgeroepen zijn standpunt over het volwaardig lidmaatschap van Palestina te herzien.

Het kreeg daarbij extra rechten: het recht om in alfabetische volgorde tussen de lidstaten te zitten; het recht om voorstellen en amendementen in te dienen, te presenteren en te onderschrijven; het recht om moties van orde in te dienen; en het recht van antwoord aangaande de standpunten van een fractie. Palestina heeft echter nog steeds geen stemrecht in de Algemene Vergadering of het recht om zich verkiesbaar te stellen voor VN-organen.

De permanente vertegenwoordiger van Israël zei dat stemmen voor deze tekst neerkomt op het bevorderen van de oprichting van een terroristische staat “geleid door de Hitler van onze tijd”. Volgens hem maakt deze “destructieve stem” de weg vrij voor de “collaborateurs van degenen die op 7 oktober joodse baby’s verbrandden”. Deze “onvergeeflijke daad” betekent de vernietiging van het Handvest van de Verenigde Naties. Hij voegde de daad bij het woord, pakte een minidocumentenvernietiger en reduceerde het oprichtingsverdrag van de VN symbolisch tot confetti.

De Russische Federatie, die de tekst steunde, hekelde de uitoefening van het vetorecht door de Verenigde Staten over de ontwerpresolutie die op 18 april aan de Veiligheidsraad werd voorgelegd, en verweet het land “de politieagent van de wereld” te willen zijn.

De Verenigde Staten rechtvaardigden hun afwijzing van de tekst met het argument dat “unilaterale maatregelen in de VN en ter plaatse op het terrein een tweestatenoplossing niet bevorderen”. Ze verzekerden echter dat deze tegenstem niets te maken had met hun standpunt over een Palestijnse staat, waarvan ze de oprichting steunen.

De Islamitische Republiek Iran was van mening dat Israël niet heeft aangetoond dat het zijn status als lidstaat verdient, gezien de “genocide” die het uitvoert in Gaza. Het merkte ook op dat de stemming van vandaag “het isolement van de Verenigde Staten” aantoont.

De Arabische Republiek Syrië veroordeelde de “show” die Israël tijdens deze zitting opvoerde.

Oostenrijk, Bulgarije, Duitsland, Letland, Finland, Italië, Roemenië, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk verklaarden hun onthouding door de toelating van Palestina als lidstaat voorbarig te vinden.

Frankrijk daarentegen sprak zich resoluut uit voor de toelating van de staat Palestina als nieuw lid van de Verenigde Naties. Het benadrukte ook de dringende noodzaak van een alomvattende politieke regeling van het Israëlisch-Palestijnse conflict, gebaseerd op de “tweestatenoplossing”.

Dit artikel is het editoriaal van “Voltaire, actualité internationale”, nummer 87, dat op 17 mei verschijnt. Voor meer informatie kunt u zich abonneren op een jaarabonnement voor 150 euro of een maandabonnement voor 15 euro

Vertaling
openbaararchief.nl

[1« Admission of new Members to the United Nations », Resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, A/ES-10/L.30/Rev.1, 10 mei 2024.