Cédric Housez,Sieć Voltaire ">
Sieć Voltaire

Tłumaczenie

@Andrzej Przełożył

polski