ولترشبکه

تی یری میسان‬

کدام عناصر ترکیبی در «امارات اسلامی» ؟ بیروت (لبنان) | 22 سپتامبر 2014
در حالی که افکار عمومی را از گزارشات مرتبط به جبهۀ متحد بین المللی برای مبارزه علیه «امارات اسلامی» اشباع کرده اند، «امارات اسلامی» زیرکانه تغییر شکل می دهد. افسران اصلی آن دیگر از ملیت های عرب نبوده، بلکه یا گرجستانی هستند و یا چینی. از دیدگاه تی یری میسان، چنین تحولی در ترکیب نیروهای «امارات اسلامی» به روشنی نشان می دهد که ناتو می خواهد از آن در روسیه و چین استفاده کند. بر این اساس، این دو کشور برای اجتناب از سرایت هرج و مرج به سرزمین هایشان باید از هم اکنون علیه جهاد طلبان اقدام کنند.
 
پس از سیزده سال نا آگاهی از ماجرای 11 سپتامبر ادامه دارد دمشق (سوریه) | 22 سپتامبر 2014
تی یری میسان نخستین منتقدی بود که تعبیر رسمی سوء قصد 11 سپتامبر را ناممکن اعلام کرد و از چنین واقعه ای نتیجه گرفت که تحول شگرفی در سیاست رژیم ایالات متحده روی داده است. در حالی که اغلب خوانندگان او توجه خاصی به این روز شگفت آور نشان می دهند، او به راهی که به آن متعهد شده است، علیه امپریالیسم در لبنان، در لیبی، و امروز در سوریه ادامه می دهد. تی یری میسان در اینجا یک بار دیگر روز شگفت انگیز 11 سپتامبر را مورد بررسی قرار می دهد.
 
 
دگرگونی بزرگ در جبهۀ سعودی
بوسيله ى تی یری میسان‬
دگرگونی بزرگ در جبهۀ سعودی دمشق (سوریه) | 1 سپتامبر 2014
با این وجود اینکه عربستان سعودی از 35 سال پیش از تمام جنبش های جهاد طلب به انضمام افراطی ترین آنها پشتیبانی کرده است، اینگونه بنظر می رسد که ریاض به شکل ناگهانی سیاست خود را تغییر داده است. عربستان سعودی با احساس خطر از حملۀ احتمالی امارات اسلامی که روزی بنیان های خودش را هدف بگیرد، دستور نابودی این سازمان را صادر کرد. ولی خلاف ظواهر امر، امارات اسلامی همچنان از سوی ترکیه و اسرائیل پشتیبانی می شود و نفت ربوده شده توسط اسلامگرایان افراطی با میانجیگری آنها در اروپا بفروش می رسد.
 
جان مک کین رهبر ارکستر «بهار عرب» و خلیفه دمشق (سوریه) | 18 اوت 2014
همه به تناقض آنهائی که تا همین چندی پیش امارات اسلامی در سوریه را «مبارزان آزادی» می نامیدند و سپس اخیراً خشونت آنها را در عراق محکوم کردند، پی برده اند. با این وجود اگر چنین تحلیل هائی از انسجام درونی برخوردار نیست، ولی از دیدگاه استراتژیک آن را باید کاملاً منطقی تلقی کنیم : به این معنا که همین افرادی که به عنوان متحد دیروزی معرفی می شدند، می بایستی به عنوان دشمنان امروزی معرفی شوند، حتی اگر هر دو گوش به فرمان واشینگتن باشند. تی یری میسان در اینجا پشت پردۀ سیاست ایالات متحده را فراسوی جان مک کین John McCainسناتور آمریکائی به عنوان رهبر ارکستر «بهار عرب» و مخاطب دیرینۀ خلیفه ابراهیم را مورد بررسی قرار می دهد.
 
استراتژی روسیه در رویاروئی با امپریالیسم آنگلوساکسون
آغاز تحولات در جهان
بوسيله ى تی یری میسان‬
آغاز تحولات در جهان دمشق (سوریه) | 11 اوت 2014
تی یری مسان بر این باور است که اگر چه در حال حاضر تعرضات آنگلوساکسون ها علیه روسیه شکل مالی و اقتصادی بخود گرفته است، ولی مسکو خود را برای برخورد نظامی آماده می سازد، و در این راستا می کوشد تا در زمینۀ کشاورزی استقلال خود را تأمین نماید و علاوه بر این بر آن است تا اتحادیه های مطلوب خود را توسعه دهد. در این نوشته، برای تی یری میسان، پس از تشکیل خلافت اسلامی در شامات، واشینگتن می بایستی طی ماه سپتامبر کارت تازه ای را در سن پترزبورگ بازی کند. توان روسیه در حفظ ثبات داخلی خود تعیین کنندۀ رویدادهای پسین خواهد بود.
 
دشمن کیست ؟
بوسيله ى تی یری میسان‬
دشمن کیست ؟ دمشق (سوریه) | 4 اوت 2014
هر فردی می تواند عقیدۀ شخصی خود را در مورد کشتاری که دولت اسرائیل در غزه به راه انداخت مطرح کند. در حالی که طی سال های 70 و 80، تجلیات امپریالیسم آنگلوساکسون را در آن می دیدیم، امروز بسیاری همین موضوع را به عنوان جنگ بین یهودیان و اعراب تلقی می کنند. در اینجا تی یری میسان به عنوان مشاور نزدیک چندین دولت، با بازگشت به دورانی طولانی — چهار قرن تاریخ — منشأ صهیونیسم، و تمایلات واقعی آن را مورد بررسی قرار داده و نشان می دهد که دشمن واقعی کیست.
 
سیر تکاملی بشار اسد
بوسيله ى تی یری میسان‬
سیر تکاملی بشار اسد دمشق (سوریه) | 28 ژوئيه 2014
از تاریخ بازنشستگی فیدل کاسترو، مرگ هوگو چاوز و ممنوعیت محمود احمد نژاد برای معرفی نامزدی اش در انتخابات ریاست جمهوری ایران، جنبش انقلابی دیگر فاقد رهبر در سطح جهانی بوده و یا بهتر بگوئیم دیگر رهبری نداشت. با این وجود، سرسختی و خون سردی باورنکردنی بشار اسد، او را به تنها رهبر انقلابی در جهان تبدیل کرد که در حملۀ سازماندهی شدۀ اتحادیۀ استعماری به رهبری واشینگتن پابرجا باقی ماند، و به شکل گسترده توسط مردم سوریه دوباره انتخاب شد.
 
« زیر چشمان ما »
گسترش جنگ گاز در شام
بوسيله ى تی یری میسان‬
 
 
« زیر چشمان ما »
کردستان و خلیفه
بوسيله ى تی یری میسان‬
کردستان و خلیفه دمشق (سوریه) | 7 ژوئيه 2014
ظرف چند هفته، دو گروهی که منتقدان به ندرت برای آنها آینده ای متصور می شدند، اکنون مراحل تکوینی خود را می پیمایند : کردستان و خلیفه. بر اساس تحلیل تی یری میسان این دو گروه در رابطۀ متقابل با یکدیگر و در سیر تکوینی خود یکی روی دیگری تأثیر گذار بوده و رویدادها به روشنی نشان می دهد که هر دو به طرح و تشویق واشینگتن تعلق داشته اند. در این نوشته تی یری میسان مثل همیشه با دقت تمام آخرین رویدادهای مرتبط به همین سیر تکوینی کردستان و خلیفه را مورد بررسی قرار می دهد.
 
پس از عراق کدام هدف ؟
بوسيله ى تی یری میسان‬
 
« زیر چشمان ما »
جهاد طلبی و صنایع نفتی
بوسيله ى تی یری میسان‬
جهاد طلبی و صنایع نفتی دمشق (سوریه) | 23 ژوئن 2014
در حالی که رسانه های غربی امارات اسلامی در عراق و شام (داعش) را به عنوان یک گروه جهاد طلب در حال قرائت قرآن نشان می دهند، ولی باید دانست که همین گروه بود که جنگ نفت در عراق را آغاز کرد. به کمک اسرائیل، امارات اسلامی در عراق و شام تدارکات سوریه را قطع کرد و بر این اساس چپاول نفت کرکوک را توسط دولت محلی کردستان تضمین نمود. فروش این نفت دزدیده شده توسط شرکت ملی نفت عربستان (سعودی- آرامکو) انجام می گیرد و برای استتار این راهزنی نفتی، به عنوان افزایش تولید نفت عربستان معرفی می کنند.
 
فعال سازی طرح واشینگتن برای تجزیۀ عراق 16 ژوئن 2014
رسانه های بین المللی فروپاشی ناگهانی دولت عراق را به عنوان نتیجۀ تهاجم امارات اسلامی در عراق و شام (یا گروه داعش) معرفی کردند. ولی چه کسی می تواند باور کند که دولتی قدرتمند، که توسط واشینگتن مسلح و سازماندهی شده، در مقابل یک گروه جهاد طلب که رسما مستقل از هر دولتی عمل می کند، ظرف یک هفته دچار فروپاشی شود ؟ علاوه بر این، چه کسی می تواند باور کند که آنهائی که در سوریه از امارات اسلامی در عراق و شام (داعش) پشتیبانی کرده اند، ناگهان حرکات این سازمان را در عراق محکوم کنند ؟ تی یری میسان در اینجا طرح پنهان زیر نقشۀ جغرافیای تجزیه را آشکار می سازد.
 
 
 ماجرای مهدی منوش جهاد طلب و سرویس های اطلاعاتی آتلانتیست 9 ژوئن 2014
نشریات غربی جهاد طلب فرانسوی-الجزائری مهدی منوش را به عنوان مسئول کشتار موزۀ یهودیان بروکسل می داند که روز 24 می 2014 به وقوع پیوست. بازداشت او موجب موجی از واکنش اسلام ترسائی در اروپا شد. ولی از دیدگاه تی یری میسان، این رویداد هیج ارتباطی نه با جریان ضد سامی داشته و نه با تروریسم. مهدی منوش برای یک سرویس اطلاعاتی دولتی کار می کند و دو مأمور اسرائیلی را هدف قرار داده است. به دور از چهره پردازی سیاسی برای چنین اتهامی یعنی مبنی بر گزارشات رسانه های غربی، که می گوید او تروریستی است که از سوریه آمده، تی یری میسان ضمیمه سازی جهاد طلبان را به سرویس های اطلاعاتی آتلانتیست زیر علامت سؤال می برد و این واقعه را در چهارچوب استراتژی نظامی نوین واشینگتن قابل بررسی می داند.
 
امپراتوری بی استراتژی نظامی
بوسيله ى تی یری میسان‬
امپراتوری بی استراتژی نظامی 2 ژوئن 2014
رئیس جمهور اوباما نظریۀ استراتژی خود را در آکادمی نظامی وست پوینت مشخصا توضیح داد. اوباما در سخنرانی اش اظهار داشت که قدرت نظامی ایالات متحدۀ آمریکا از دیدگاه فنی توسط روسیه و چین پشت سر گذاشته شده است. در نبود قابلیت رویاروئی با مسکو، او از دست دادن کریمه را به سکوت برگزار کرد و ترجیح داد که از تنها دشمنی که باید و شاید حرف بزند : تاکتیک تروریسم. در حالی که اردوگاه های القاعده در کشورهائی بر پا شده که تحت اشغال ناتو هستند و یا حتی از کشورهای عضو ناتو می باشند. او اعلام کرد که طرح گسترده ای برای مبارزه علیه آنها تدارک دیده و سرانجام برای چندمین بار پشتیبانی خودش را از «اپوزیسیون سوریه» اعلام کرد و قول داد که پس از کسب موافقت کنگره از کمک رسانی به آنها کوتاهی نخواهد کرد...
 
لوران فبیوس و دادگستری
بوسيله ى تی یری میسان‬
لوران فبیوس و دادگستری 26 مه 2014
سازمان ملل متحد پیشنهاد لوران فبیوس مبنی بر مراجعه به دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات صورت گرفته در سوریه را مردود اعلام کرد. در واقع، پشت ظاهر عدالت خواهانه، دیوان کیفری بین المللی چیزی بیشتر از یک ابزار امپریالیستی برای غرب نیست. با شیوه های پوچ، هیچ تردیدی برای اختراع جنایات موهومی بخود راه نمی دهد تا متهمانش را محکوم کند. در عین حال این سازمان در عملیات مسموم سازی فضای ناتو قویا شرکت دارد. با این وجود می گوئیم، آری، ما خواهان عدالت هستیم، و پیش از همه می خواهیم که آقای فبیوس بخاطر جنایاتش در سوریه محاکمه شود.
 
«زیر چشمان ما»
سیا نازیها و جهاد طلبان را هماهنگ می سازد
بوسيله ى تی یری میسان‬
 
 
 
«زیر چشمان ما»
تروریسم از دیدگاه واشینگتن
بوسيله ى تی یری میسان‬
 
«زیر چشمان ما»
انتخابات دموکراتیک در سوریه
بوسيله ى تی یری میسان‬
انتخابات دموکراتیک در سوریه دمشق (سوریه) | 3 مه 2014
در حالی که دولت های عضو ناتو و شورای همکاری خلیج در معرفی رژیم سوریه به عنوان نظام دیکتاتوری پافشاری می کنند، سوریه به روند اصلاحات خود ادامه می دهد. انتخابات ریاست جمهوری در سوریه 3 ژوئن آغاز خواهد شد، اگر چه جریان ویرانگر جنگ همچنان در بخشی از سرزمین سوریه ادامه دارد. دمشق تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا انتخابات به شکل کاملا دموکراتیک و بی هیچ نقطۀ ضعفی برگزار شود، از سوی دیگر متجاوزان دستور صادر کرده اند که رسانه ها تا حداکثر ممکن گزارشاتشان را محدود کنند و علاوه بر این جهاد طلبان را نیز برای مخدوش ساختن آن بسیج کرده است.
 
«زیر چشمان ما»
پایان تبلیغات ایالات متحده
بوسيله ى تی یری میسان‬
پایان تبلیغات ایالات متحده دمشق (سوریه) | 21 آوريل 2014
امپراتوری آنگلوساکسون از یک قرن پیش با تکیه بر تبلیغات عمل کرده است، و بر این اساس بوده که ما را متقاعد ساخته که ایالات متحده « کشور آزادی » و تنها برای دفاع از آرمان های والای خود دست به جنگ می زند. ولی بحران کنونی در رابطه با اوکرائین قاعدۀ این بازی را متحول ساخته است : از این پس واشینگتن و هم پیمانانش تنها نویسندگان تاریخ و سخنرانان جهان نیستند، و دروغ پردازی هایشان توسط دولت و رسانه های یک دولت قدرتمند دیگر — روسیه — دائما افشا می شود. در حال حاضر به دلیل وجود ماهواره ها و انترنت، تبلیغات آنگلوساکسون دیگر مثل گذشته نیست و کارائی خود را از دست داده است.
 
«زیر چشمان ما»
فرانسوآ هولاند سیاست خود را آشکار می سازد
بوسيله ى تی یری میسان‬
فرانسوآ هولاند سیاست خود را آشکار می سازد دمشق (سوریه) | 14 آوريل 2014
افکار عمومی فرانسه انتخاب دولت جدید را پس از شکست انتخاباتی سوسیالیست ها در انتخابات شهرداری را با بی اعتمادی دریافت کرد. افکار عمومی در راستای منافع اقتصادی در سطح عمومی، از سر تسلیم اصلاحات اعلام شده را پذیرفت. در واقع، به گونه ای که تی یری میسان می بیند، تغییر دولت هیج ارتباطی نه با شکست اقتصادی دارد و نه با فرصت پیش آمده ئر این شکست انتخاباتی، بلکه بازتولید نمونه ای تاریخی است که به رئیس جمهور فرانسوآ هولاند اجازه می دهد که به تدریج انتخاب سیاست شخصی خود را آشکار سازد. به همین گونه اصلاحات منطقه ای به شکلی که در نظر گرفته شده هیج ارتباطی به بودجۀ اقتصادی ندارد، بلکه طرح اصلی از میان بردن جمهوری فرانسه است.
 
«زیر چشمان ما»
ترازنامۀ اخضر ابراهیمی
بوسيله ى تی یری میسان‬
ترازنامۀ اخضر ابراهیمی دمشق (سوریه) | 6 آوريل 2014
پس از شکست گردهمآئی صلح ژنو 2، فرستادۀ ویژۀ وزرای سازمان ملل متحد و اتحادیۀ عرب، اخضر ابراهیمی، برای ملاقات مجدد تاریخی تعیین نکرده است. او اتهامات را کاملا متوجه سوریه دانسته و چنین تبلیغ می کند که گوئی قربانی جنگ در عین حال متهم ردیف اول نیز بوده است. از دیدگاه تی یری میسان، آقای اخضر ابراهیمی نه تنها قاضی بی طرفی نیست بلکه گزینش او برای مأموریتی که به عهدۀ گرفته، وادار ساختن سوریه به پذیرش همان سرنوشتی است که او به کشور خودش تحمیل کرد : یعنی جنگ.
 
«زیر چشمان ما»
دو دستگی در ترکیه
بوسيله ى تی یری میسان‬
دو دستگی در ترکیه دمشق (سوریه) | 1 آوريل 2014
تحولات سیاسی ترکیه، از تاریخی که نخست وزیری آقای اردوغان پیوندهای همیشگی خود را به برادران مسلمان («اخوان المسلمین») آشکار ساخته است، با تحولات سیاسی مصر قابل مقایسه بنظر می رسد : پشتیبانی خدشه ناپذیری که به عمل می آورد بجز نفرتی که برمی انگیزد معادلی ندارد. کشور بیش از هر زمان دیگری دچار چند دستگی شده، هیچ اثری از آثار تمایلات دموکراتیک در چشم انداز دیده نمی شود، و ادامۀ جریان — هر چه باشد — ضرورتا خشونت بار خواهد بود.
 
«زیر چشمان ما»
واژگونی کریمه نخستین مورد در یک زنجیرۀ طویل ؟
بوسيله ى تی یری میسان‬
 
اوکرائین، فلسطین، سوریه
جان کری بدون سیاست، ولی با تاکتیک
بوسيله ى تی یری میسان‬
جان کری بدون سیاست، ولی با تاکتیک دمشق (سوریه) | 17 مارس 2014
در جهان جهانی شده، هر منازعه ای در پیوند تنگاتنگ با منازعات دیگر قابل درک خواهد بود. آنچه امروز در اوکرائین به وقوع پیوسته از مناطق دیگری سر برمی آورد. از دیدگاه تی یری میسان، رجزخوانی های واشینگتن برای جنگ علیه مسکو نیست، بلکه بر آن است تا اروپائی هائی را وادار سازد تا به نفع واشینگتن از منافع خودشان چشم پوشی کنند. به همین گونه، ترک روند گفتگوهای ژنو می تواند به عنوان بی اعتنائی به منافع سعودی ها و تمرکز روی حل مسئلۀ فلسطین تلقی شود.
 
«زیر چشمان ما»
مسکو نقش ها را در کی اف واژگون می سازد
بوسيله ى تی یری میسان‬
مسکو نقش ها را در کی اف واژگون می سازد دمشق (سوریه) | 2 مارس 2014
در حالی که رهبران ناتو از کودتا در کی اف از شادی در پوست خود نمی گنجند، و آن را به عنوان انقلاب دیگری به افکار عمومی معرفی می کنند، ولی وضعیت در محل واژگون شده است. از این پس مأموران ایالات متحده می بایستی بجای دولتی اوباش سالار که فروش به ضرب چکش _ بهای بیشتر _ را بین واشینگتن و مسکو بدست گرفته، با اعمال قدرت اغتشاشی را که خودشان سازماندهی کرده بودند مدیریت کنند. در نتیجه، کشور ویران شده و هیچکس نمی تواند فورا آن را سروسامان بدهد. اکنون روسیه می تواند از منافع خود دفاع کند بی آن که مجبور باشد مسئولیت انفعال بیست سال بزهکاری در گذشته را به عهده گیرد.
روسیه (...)