ولترشبکه

تی یری میسان‬

«زیر چشمان ما»
واژگونی کریمه نخستین مورد در یک زنجیرۀ طویل ؟
بوسيله ى تی یری میسان‬
 
اوکرائین، فلسطین، سوریه
جان کری بدون سیاست، ولی با تاکتیک
بوسيله ى تی یری میسان‬
جان کری بدون سیاست، ولی با تاکتیک دمشق (سوریه) | 17 مارس 2014
در جهان جهانی شده، هر منازعه ای در پیوند تنگاتنگ با منازعات دیگر قابل درک خواهد بود. آنچه امروز در اوکرائین به وقوع پیوسته از مناطق دیگری سر برمی آورد. از دیدگاه تی یری میسان، رجزخوانی های واشینگتن برای جنگ علیه مسکو نیست، بلکه بر آن است تا اروپائی هائی را وادار سازد تا به نفع واشینگتن از منافع خودشان چشم پوشی کنند. به همین گونه، ترک روند گفتگوهای ژنو می تواند به عنوان بی اعتنائی به منافع سعودی ها و تمرکز روی حل مسئلۀ فلسطین تلقی شود.
 
«زیر چشمان ما»
مسکو نقش ها را در کی اف واژگون می سازد
بوسيله ى تی یری میسان‬
مسکو نقش ها را در کی اف واژگون می سازد دمشق (سوریه) | 2 مارس 2014
در حالی که رهبران ناتو از کودتا در کی اف از شادی در پوست خود نمی گنجند، و آن را به عنوان انقلاب دیگری به افکار عمومی معرفی می کنند، ولی وضعیت در محل واژگون شده است. از این پس مأموران ایالات متحده می بایستی بجای دولتی اوباش سالار که فروش به ضرب چکش _ بهای بیشتر _ را بین واشینگتن و مسکو بدست گرفته، با اعمال قدرت اغتشاشی را که خودشان سازماندهی کرده بودند مدیریت کنند. در نتیجه، کشور ویران شده و هیچکس نمی تواند فورا آن را سروسامان بدهد. اکنون روسیه می تواند از منافع خود دفاع کند بی آن که مجبور باشد مسئولیت انفعال بیست سال بزهکاری در گذشته را به عهده گیرد.
روسیه (...)
 
 
«زیر چشمان ما»
واشینگتن همواره در سوریه و ژنو مانور می دهد
بوسيله ى تی یری میسان‬
واشینگتن همواره در سوریه و ژنو مانور می دهد دمشق (سوریه) | 17 فوريه 2014
واشینگتن از یکسو در ژنو مذاکره می کند و از سوی دیگر عملیات نظامی تازه ای را علیه سوریه آماده می سازد. ادامۀ رویدادها هر چه باشد، واشینگتن مهره هایش را به هر شیوه ای که شده به پیش می برد. جنگ برای آمریکا هیچ خرجی ندارد، زیرا که تنها سوری ها هستند که می میرند. برای بدست آوردن زمان، بیانیه ای در اختیار دیپلماتها قرار داده که توسط «اپوزیسیون» اعلام می شود. واقعیتی را که پشت هنر نوشتاری نهفته و خود را عنوان مدافع توافق طرفین معرفی می کند، تی یری میسان دست کم سه ترفند را تشخیص داده و جزئیات آن را برای ما توضیح می دهد.
 
«زیر چشمان ما»
کدام استراتژی ایالات متحده در خاورمیانه؟
بوسيله ى تی یری میسان‬
 
ایالات متحده، نخستین پشتیبان امور مالی تروریسم در جهان دمشق (سوریه) | 3 فوريه 2014
از دوران جنگ افغانستان علیه شوروی ها، چندین نویسنده نقش ایالات متحده در تأمین مالی تروریسم بین المللی را افشا کرده اند. با این وجود، تا امروز، موضوع به عملیات مخفیانه ای مرتبط می شد که واشینگتن مسئولیت آن را در آن زمان هرگز به عهده نمی گرفت. ولی در رابطه با سوریه گام تعیین کننده ای برداشته شد : کنگره برای تأمین مالی و مسلح ساختن دو سازمان وابسته به القاعده رأی داده است. موضوعی که تا کنون جزء اسرار مگو بود و همه از آ« اطلاع داشتند ولی بهز بان نمی آوردند، از این پس به سیاست رسمی «کشور آزادی» تبدیل شده است » یعنی تروریسم
 
«زیر چشمان ما»
چه کسی اپوزیسیون سوریه را در ژنو 2 نمایندگی خواهد کرد؟
بوسيله ى تی یری میسان‬
چه کسی اپوزیسیون سوریه را در ژنو 2 نمایندگی خواهد کرد؟ دمشق (سوریه) | 27 ژانويه 2014
موضوع نمایندگی اپوزیسیون سوریه در کنفرانس ژنو 2 می تواند ناهنجار بنظر رسد، با این وجود نشست تشریفاتی برای بازگشائی در مونترو برگزار شد. ولی باید توجه داشته باشیم که این موضوع از وضعیت مرکزی برخوردار است. اتحادیۀ ملی که در برابر دوربین قرار گرفته بود توسط تمام عناصر تشکیل دهنده اش به حال خود واگذار شده و هیچ نسبتی با سوریه ندارد. حضور این اتحادیه در نشست رسمی تنها برای پاسخگوئی به دعاوی و خواست عربستان سعودی قابل توجیه بود. روشن است که این اتحادیه باید فورا حذف شود و جایش را به گروه های دیگر بسپارد.
 
«زیر چشمان ما»
دادگاه ویژۀ لبنان، دادگاه استثنائی
بوسيله ى تی یری میسان‬
 
 
آماده سازی ژنو 2
بوسيله ى تی یری میسان‬
آماده سازی ژنو 2 دمشق (سوریه) | 13 ژانويه 2014
آخرین روزهای جنگ همیشه مرگبارترین روزها هستند. ارتش متواری شده از شکستی که بر آن وارد آمده در اشکال خشونت آمیز بیهوده و رایگان انتقام می گیرد. این موضوع را در عدرا دیدیم که چگونه عقوبتی را که به کارگران وفادار به رژیم وارد آوردند چیزی به واپس نشینی رایش سوم بدهکار نبود. ولی وضعیت با از هم گسسته شدن شیرازۀ آنچه از اتحاد بین المللی علیه سوریه باقی مانده بود به شکل پیچیده ای درآمد، و از این پس هر یک از مشارکان تلاش می کند تا منافع خود را از روی دوش متحدان قدیمی خود نجات دهد.
 
 
 
«زیر چشمان ما»
ماندلا و اسرائیل
بوسيله ى تی یری میسان‬
ماندلا و اسرائیل 12 دسامبر 2013
غربی ها در مرگ نلسون ماندلا اشک می ریزند، و در چنین روزهائی حتی غمگین تر از خود آفریقائی ها بنظر می رسند. این سوگواری شاید به گونه ای جبران ایدئولوژی استعماری و جنایاتی باشد که به نام او مرتکب شدند. ولی باورکردنی نیست که این سیل واکنش های سوگوارانه بتواند مانعی باشد برای تداوم دولت نژاد پرستی مانند آفریقای جنوبی که از دیدگاه تاریخی بر اساس جهان بینی سسیل رودز(1) نظریه پرداز «امپریالیسم ژرمنی» بنیانگذاری شده بود. در نتیجه الگوی ماندلا ادامه دارد.
 
«زیر چشمان ما»
تسلیم شدن ایران
بوسيله ى تی یری میسان‬
تسلیم شدن ایران 2 دسامبر 2013
در حالی که رسانه ها برای توافقات بین 5+1 و ایران به ادای تأیید کف مرتب می زنند، تی یری میسان که یکی از دوستان شخصی محمود احمدی نژاد است، در این رابطه دولت جدید ایران را تسلیم شده می بیند. از دیدگاه او خیلی پوچ خواهد بود که تصور کنیم که منازعاتی که رئیس جمهور احمدی نژاد طی 8 سال سر سختانه پی گیری می کرد، ناگهان خاتمه یافته است. حقیقت این است که ایران از تحقیقات هسته ای اش قطع نظر کرده و در حال تعطیل کردن ساختارهایش در زمینل تولید انرژی هسته ای است، یب آن که در ازای آن چیزی دریافت کرده باشد، بجز حذف تدریجی تحریم هائی که به شکل غیر قانونی علیه ایران راه اندازی شده بود. به عبارت دیگر، کشور به زانو درآمده و تسلیم شده است.
 
فرانسوا هولاند، صهیونیست همیشگی
بوسيله ى تی یری میسان‬
فرانسوا هولاند، صهیونیست همیشگی دمشق (سوریه) | 25 نوامبر 2013
فرانسوآ هولاند با کاشتن بذر ابهام به مقام ریاست جمهوری رسید. با این وجود بازخوانی بیانیه های پیشین او به تنهائی کافی بود تا به پشتیبانی خدشه ناپذیرش از دولت اسرائیل پی ببریم. تحولاتی را که او به رأی دهندگانش نوید داده بود تحقق نیافت. بلکه ادامه دهندۀ روندی بود که در دوران رئیس جمهور پیشین به اجرا گذاشته شده بود. در این مورد می توانیم نتیجه بگیریم که فرانسه به تدریج سیاست مستقل خود را ترک کرده و در سطح نازلترین دولت استعماری به ایالات متحده ضمیمه شده است.
 
«زیر چشمان ما»
حقیقت به عنوان شرط پیروزی
بوسيله ى تی یری میسان‬
حقیقت به عنوان شرط پیروزی دمشق (سوریه) | 21 نوامبر 2013
از سه سال گذشته در سوریه چه می گذرد؟ بر اساس گزارشات رسانه های ناتو و شورای همکاری خلیج، «رژیم» انقلاب دموکراتیک مردم سوریه را سرکوب می کند. با این وجود به دلیل پشتیبانی مردم از «رژیم» که بر اساس برخی گمانه زنی ها بین 60 تا 90 درصد از جمعیت کشور بوده، با چنین تعبیری در تضاد قرار می گیرد. واقعیت چیز دیگری است : ناتو و شورای همکاری خلیج پی در پی جنگ نسل چهارم و سپس جنگ از نوع نیکاراگوئه را باختند. آنها هستند، و تنها آنها هستند که سازماندهی و تأمین مالی روندی را به عهده داشتند که به کشتار 120000 شهروند سوری انجامید.
 
«زیر چشمان ما»
100000 شهید برای ژنو 2
بوسيله ى تی یری میسان‬
 
«زیر چشمان ما»
سوریه تحول یافته است
بوسيله ى تی یری میسان‬
 
خودکشی جمعی نزد سعودی ها
بوسيله ى تی یری میسان‬
خودکشی جمعی نزد سعودی ها دمشق (سوریه) | 28 اكتبر 2013
در حالی که عربستان سعودی طرحی را که قطر برای براندازی رژیم لائیک سوریه پی گیری می کرد، به عهده گرفته است، ولی اینگونه بنظر می رسد که ریاض قادر به انطباق سیاست هایش با عقب نشینی ناگهانی ایالات متحده نیست، و نه تنها توافق روسیه و آمریکا را مردود می داند بلکه به جنگ ادامه داده و علاوه بر این اعلام کرده است که برای مقابله به مثل اقداماتی برای تنبیه ایالات متحده در نظر می گیرد. از دیدگاه تی یری میسان، پافشاری عربستان سعودی به مثابه خودکشی جمعی در خاندان سعودی ها بنظر می رسد.
 
 
 
ارتش آزاد سوریه همچون ستاره ای مرده می درخشد Téhéran (Iran) | 26 دسامبر 2012
در حالی که نشریات فرانسه بیش از هر زمان دیگری «سقوط فوری» سوریه و «فرار بشار الاسد» را اعلام می کنند، واقعیت در محل وقوع عینی حوادث کاملا متفاوت است. اگر هرج و مرج در بخش مهمی از مرزهای سوریه گسترش یافت، ولی «مناطق آزاد شده» مثل برف زیر آفتاب آب شد. ارتش آزاد سوریه در حالی که واشینگتن و مسکو برای بصدا درآودن ناقوس پایان کارزار آماده می شوند، با نبود تکیه گاه و چشم اندازی روبرو شده است.
شمارۀ معکوس آغاز شده است. به محض اینکه دولت نوین اوباما توسط سنا به تأیید رسد، طرح صلح برای سوریه را به شورای امنیت پیشنهاد خواهد کرد. از دیدگاه حقوقی، اگر چه رئیس جمهور (...)
 
 
 
«زیر چشمان ما»
نوشتۀ تی یری میسان
بوسيله ى تی یری میسان‬
نوشتۀ تی یری میسان Téhéran (Iran) | 17 سپتامبر 2012
انتشار گزینه ای از فیلم اهانت آمیز ضد اسلامی «بی گناهی مسلمانان» موجب خیزش موجی از خشم در جهان عرب شد. از دیدگاه تی یری میسان، مسائلی کمی از ظواهر امر پیچیده تر است زیرا این گزینه از فیلم ابتدا به زبان عربی در یوتوب و روی شبکۀ سلفی های مصری آل نصر منتشر شده بود. مخاطب فیلم بینندگان ایالات متحده نیستند و نه حتی بینندگان مسلمان، بلکه تنها بینندگان عرب را هدف گرفته بوده است. انتشار آن توسط همانهائی انجام گرفته است که برای ممنوعیت آن فراخوان صادر کرده اند. چه کسی پشت این توطئۀ تحریک آمیز پنهان شده است؟
 
جنجال جدید رسانه‌ای ناتو علیه سوریه در راه است دمشق (سوریه) | 13 ژوئن 2012
به گزارش فارس، "تیری میسان"، روزنامه نگار و فعال سیاسی فرانسوی، با انتشار مقاله‌ای هشدار داد که کشورهای عضو ناتو و شورای همکاری‌های خلیج فارس، خود را برای راه اندازی یک کودتا و موجی از کشتار فرقه ای در سوریه آماده می کنند و نوشت: طبق شواهد موجود، سه نشست در دوحه و ریاض برای طراحی پروپاگاندای تبلغاتی جدیدی علیه بشار اسد برگزار شده که طی روزهای آتی به اجرا در خواهد آمد.
* ساخت برنامه کودتای دوروغین از سوی ناتو و پخش آن از رسانه ملی سوریه
تنها چند روز دیگر و احتمالا از جمعه 15 ژوئن، شب هنگام زمانی که مردم سوریه بخواهند از تلویزیون کانال های ملی خود را ببینند، (...)
 
هشدار روسیه جنگ سوریه ممکن است به جنگ جهانی بیانجامد دمشق (سوریه) | 9 ژوئن 2012
بحران سوریه تغییر ماهیت داده و روند بی ثبات سازی که می بایستی راه را به شکل قانونی برای مداخلۀ نظامی پیمان آتلانتیک – ناتو – باز کند، شکست خورده است. ایالات متحدۀ آمریکا با برداشتن نقاب، رسما امکان حمله به سوریه را مطرح کرده، و مشخصا یعنی حمله به سوریه بی آن که نیازی به تأیید شورای امنیت داشته باشد، و یعنی دقیقا همان شیوه ای که برای حمله به کوزووو به کار برد. گویی فراموش شده است که روسیۀ ولادیمیر پوتین، روسیۀ بوریس التسین نیست. مسکو پس از کسب اطمینان از پشتیبانی چین، دو هشدار پی در پی برای واشینگتن صادر کرد. تداوم نقض حقوق بین الملل توسط ناتو و شورای همکاری خلیج (خلیج فارس) جهان را به ورطۀ جهانی شدن منازعه سوق می دهد.
 
واقعۀ حوله نشانی از
کاستی های اطلاعاتی غرب در سوریه
بوسيله ى تی یری میسان‬
کاستی های اطلاعاتی غرب در سوریه دمشق (سوریه) | 2 ژوئن 2012
غربی ها هرگز اشتباه نمی کنند، و احتمال بسیار کمی وجود دارد که در مورد کشتار حوله نیز اعتراف کنند که مرتکب اشتباه شده اند. ولی مهم نیست بدانیم که آیا آنها تصویر دروغینی را که دستگاه های تبلیغاتیشان از سوریه بازنمائی کرده اند، دوباره بازبینی و تصحیح خواهند کرد یا نه. نکتۀ مهم، در تحولات مرتبط به توازن نیروها بین ناتو و سازمان همکاری شانگهای است. در نتیجه، واقعۀ حوله نشان می دهد که غربی ها قادر به درک آن چه در محل در شرف تکوین است نیستند، در حالی که اطلاعات نظامی روسیه در محل در وضعیت دیگری به سر می برد.
 
دومین گردهمآئی «دوستان» سوریه در استانبول
شکست طرح تعویض رژیم در سوریه
بوسيله ى تی یری میسان‬
شکست طرح تعویض رژیم در سوریه دمشق (سوریه) | 4 آوريل 2012
با 83 دولت و سازمان میان دولتی معرفی شده، گردهمآئی «دوستان» سوریه یک موفقیت رسانه ای بود. با این وجود صحنه آرائی های این اجلاس قادر به پوشاندن شکست ناتو و شورای همکاری خلیج در سوریه نبود، و در فقدان توانائی برای براندازی رژیم طی یک سال جنگ چریکی، امروز در رویارویی با جبهۀ مشترک روسیه – چین – ایران مجبور به عقب نشینی شدند. تی یری میسان این گردهمآئی دیپلماتیک شگفت انگیز را مورد بررسی قرار می دهد، یعنی بررسی صحنه ای که بازیگران آن کلمات را نه برای گفتن که برای پنهان کردن به کار برده اند.