ولترشبکه

تی یری میسان‬

دومین گردهمآئی «دوستان» سوریه در استانبول
شکست طرح تعویض رژیم در سوریه
بوسيله ى تی یری میسان‬
شکست طرح تعویض رژیم در سوریه دمشق (سوریه) | 4 آوريل 2012
با 83 دولت و سازمان میان دولتی معرفی شده، گردهمآئی «دوستان» سوریه یک موفقیت رسانه ای بود. با این وجود صحنه آرائی های این اجلاس قادر به پوشاندن شکست ناتو و شورای همکاری خلیج در سوریه نبود، و در فقدان توانائی برای براندازی رژیم طی یک سال جنگ چریکی، امروز در رویارویی با جبهۀ مشترک روسیه – چین – ایران مجبور به عقب نشینی شدند. تی یری میسان این گردهمآئی دیپلماتیک شگفت انگیز را مورد بررسی قرار می دهد، یعنی بررسی صحنه ای که بازیگران آن کلمات را نه برای گفتن که برای پنهان کردن به کار برده اند.
 
فرانسه برای بازپس گیری 18 مأمور نظامی خود با سوریه مذاکره می کند 26 فوريه 2012
13 فوریه 2012 تی یری میسان در مصاحبه ای با شبکۀ تلویزیونی روسیه دربارۀ زندانی شدن ده ها نظامی فرانسوی توسط سوریه مطالبی را مطرح کرد، و امروز شبکۀ ولتر نیز می تواند تأیید کند که به تاریخ 26 فوریه، شمار زندانیان فرانسوی در سوریه به 18 نفر رسیده است.
اگر پاریس بپذیرد که آنها را برای مأموریت فرستاده بوده، در این صورت آنها به عنوان اسیر جنگی بازشناسی شده و منشور ژنو شامل حال آنها خواهد شد. ولی اگر پاریس تأیید نکند که آنها را برای مأموریت فرستاده بوده، در این صورت به عنوان افراد خارجی که مرتکب جنایت شده اند در سوریه محاکمه شده و حکم مرگ در انتظار آنها خواهد (...)
 
 
 
دروغهایی از جنگ لیبی
بوسيله ى تی یری میسان‬
دروغهایی از جنگ لیبی بیروت (لبنان) | 26 مارس 2011
می گویند اولین قربانی جنگ حقیقت است. عملیات نظامی لیبی و قطعنامه 1973 که به آن جنبه قانونی می بخشد، با قوانین سازگار نیست. به افکار عمومی اینطور وانمود شده که این عملیات برای حمایت از مردم عادی که تحت سرکوب کورکورانه سرهنگ قذافی هستند لازم است. حال آنکه در واقع رسیدن به همان اهداف امپریالیستی کلاسیک مورد نظر است. برای شفافیت موضوع، چند نکته در ادامه ذکر می شود.
جنایت بر ضد بشریت
برای سیاه نمایی، مطبوعات آتلانتیست چنان تصویر کردند که صدهاهزار نفر برای فرار از قتل عام، به دنبال خروج از لیبی هستند. خبرگزاری ها از هزاران کشته صحبت کردند و «جنایت بر ضد بشریت». (...)