Ցանց Վոլտեր
Պետություններ

Կաբո-Վերդեի Հանրապետություն