ولترشبکه
ایالات

سومالی

امارات متحد عربی پلیس و ارتش سومالیلند را به وجود خواهند آورد 20 مارس 2018
امارات متحد عربی که دارای پایگاه نظامی در سومالیلند می باشند و از بندر بربرا بهره برداری می نمایند ، آنها مسئولیت تشکیل پلیس و ارتش محلی این کشور را به خود اختصاص داده اند
سومالیلند کشوری است که از سوی جوامع بین المللی به رسمیت شناخته نشده . این کشور از سوی اسرائیل هدایت می شده که در آنجا همراه عربستان سعودی ستاد ارتشی برای حمله به یمن به وجود آورده بودند
در اول ماه مارس ، ۱۹ درصد سازمانی که اختیارات بندر بربرا را از سوی در دست داشت ، به کشور اتیوپی واگذار گردید و سومالیلند Dubai Ports World تنها ۳۰ درصد و امارات متحده ۵۱ درصد آن را در اختیار گرفت . (...)
 
انتخابات ریاست جمهوری در سومالی لند 14 نوامبر 2017
جمهوری غیر رسمی سومالی لند در ۱۳ ماه نوامبر انتخابات ریاست جمهوری برگذار می‌کند که رسانه‌های غربی آن را به صورت ٬٬ انتخابات نمونه ٬٬ عنوان می‌کنند .
میان سه کاندیدای ریاست جمهوری در تلویزیون این کشور بحث و مجادله ی علنی صورت گرفته بود . رسانه‌های اجتماعی در حین انتخابات تعطیل شده بودند تا از درز اخبار دروغین جلوگیری شود واز ورود آرای قبایل نیز جلوگیری شود .
. انتخابات ریاست جمهوری از دو سال گذشته پیش‌بینی شده بود آخرین انتخابات قانونی به سال ۲۰۰۵ باز می گردد.
سومالی لند از طرف اسرائیل حمایت شده که در آنجا فرماندهی ارتش خود را همراه عربستان سعودی (...)