Ցանց Վոլտեր
Անդրազգային կազմակերպություններ

Carlyle Group