Δίκτυο Βολταίρος
Προσωπικότητες

Vīķe-Freiberga, Vaira