ولترشبکه
ایالات

ایتالیا

در ایتالیا یکی از مخالفین قرنطینه ی خانگی به بیمارستان روانی منتقل شد 26 مه 2020
در سیسیل ، منطقه ی راوانوسا ، مردی ۳۳ ساله با داشتن بلند گودر ماشین خود فریاد می کشید : بیماری همه گیر جدی نیست ، از خانه های خود خارج شوید ، مغازه ها را باز کنید !
شاهدان عینی اظهار داشتند که او کاملاََ سالم است و تنها خونش به جوش آمده .
پلیس ها او را دستگیر کردند . سپس به بیمارستان روانی منتقل شد . او به مدت ۴ روز با زنجیر به تخت بیمارستان بسته شده بود و با قطره چکان به او غذا و آرامش بخش می خوراندند.
بیمارستان مذبور حاضر نشده هیچ توضیحی در این باره بدهد .
مطابق با ماده ی ۲۱ قانون اساسی ایتالیا : هر شخصی می تواند آزادانه تظاهرات کند و عقیده ی خود (...)