ولترشبکه
ایالات

تونس

اهالی تونس شرایط سیستم های سیاسی کشور خود را رد می کنند 14 مه 2018
در ۶ ام ماه مه ۲۰۱۸ ، از اهالی تونس دعوت شده بود تا شوراهای شهری خود را انتخاب نمایند . در واقع شوراها از امکانان حقوقی کمی برخوردار بودند . لذا ، کد جدیدی برای هیئت های محلی در ماه گذشته به کار گرفته شد تا بتواند مسئولیت آنها را بیشتر نماید .
Ennahdhaاین انتخابات از سوی دو حذب اداره می شد : گروه اسلام گرای ( اخوان مسلمین ) ، Nidaa Tounes.همچنین گروه لاییک پس از آنکه این دو حزب در زمان انقلاب رنگین ۲۰۱۰-۱۱ با یکدیگر مخاصماتی داشتند ، اما در طرح ملی با یکدیگر متحد شدند تا پست های مربوط به امور شهری را با یکدگیر تقسیم نمایند .
مطابق با آمار سال ۲۰۱۷ (...)
 
رییس جمهور مرزوکی شایستگی شرایط لازم برای کرسی خویش را ندارد 17 دسامبر 2013
تارنمای تونیزی سکریت فشرده یی از گواهینامه تولد رییس جمهور منصف مرزوکی را نشر نموده است. سند چنین تذکر میدهد: « بر مبنای فیصله دادگاه ابتدایی گرومبالیا، مورخ 6 دسامبر سال 2011، تحت نمبر 80180 دوسیه حاضر، در مورد تغییر وارده چنین تصویب میدارد: تابعیت مادر شخص دارنده این گواهینامه تولدی، تونسی میباشد ».
به قول تونیزی سیکریت، مادر رییس جمهور همیشه با تابعیت مراکشی حیات به سر برده است و بر مبنای ماده 40 قانون اساسی سال 2009، این دلیلی میشود برای عدم امکان احراز کرسی رییس دیوان عالی قضایی برای او.
طارق کهلاوی، یکی از نزدیکان رییس جمهور در برابر الشاهد این سند (...)