ولترشبکه
ایالات

آرژانتین

کشور آرژانتین کریستینا کیرشنر را برای جنایت واهی تحت تعقیب قرار داده است 7 ژانويه 2018
اطاق دوم فدرال قوه ی قضاییه آرژانتین اعلام کرده که برای کلودیو بونادیو قاضی پرونده ی رئیس جمهور پرونیست آرژانتین کریستینا دو کیرشنر و عده ی زیادی از همکاران وی حکم تعقیب صادر می کند .
اطاق فدرال شهادت رونالد نوبل ، رئیس سابق اینترپول را برای برائت محکومان نپذیرفته
به علت عدم اثبات جرم ، مارتن ایروزون و ادوارد فاراح که قضات این پرونده می باشند حکم تعقیب رئیس جمهور سابق را تثبیت نمودن ( رئيس جمهور سابق در حال حاضر دارای معافیت پارلمانی می باشد ) ، همچنین حکم تعقیب وزیر امور خارجه ی وی هکتور تیمرمن ( که به علت بیماری در حصر خانگی به سر می برد ) و سه نفر (...)
 
رونالد نوبل ، از توطئه علیه کریستینا کیرشنر خبر داد 7 ژانويه 2018
رئیس جمهور سابق کشور آرژانتین کریستینا فرناندز دو کیرشنر ، هم اکنون به خاطر حکم خیانت به حزب خود تحت تعقیب می باشد . قوه قضاییه کشورش او را متهم به بستن قراردادی با ایران نموده که در آن به خاطر عدم پیگرد عاملین انفجار بوینس آیرس میان سال های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۴ ، نفت ارزان قیمت از ایران خریداری مینمود .
ADNاین در حالی است که سازمان اف بی آی با ارائه ی نتیجه ی آزمایشات نشان داد که ایران و حذب الله هیچ نقشی در این حوادث نداشته اند .
مدیر سابق اینترپول ،رونالد نوبل ، حاضر شده تا در مقابل دادگاه آرژانتین حاضر شود و شهادت دهد که سازمانش هرگز به هنگام ریاست (...)