Reţeaua Voltaire
Țări

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa