ولترشبکه
موضوعات

شکنجه

 
ایالات متحده، امپراتوری بربریت
راز گوآنتانامو
بوسيله ى تی یری میسان‬
 
بنآن سانسور گزارش سنا در مورد شکنجه را تایید نمود 3 فوريه 2014
استماع جان برنآن، رییس سی آی ای توسط کمیسیون اطلاعاتی سنا بتاریخ 29 جنوری 2014، باعث بگو مگو های داغ با سناتور های دموکرات گردید.
اینها ادعا کردند تا اجازه گزارش 6300 رویه، مربوط سال 2012، را در مورد اعمال شکنجه در دوران اداره بوش پسر دریافت نمایند. شبکه ولتر خواننده گان خویش را در مورد جهات شوک دهنده آنچه که افشا شده است، قبلا اطلاع داده بود، یعنی : تطبیق شکنجه برای اخذ اعتراف از افراد، عمومی ساختن این شیوه شکنجه بالای بیشتر از 80000 قربانی و دخالت شخصی افراد بالا رتبه در آن .
آقای برنآن با اظهار این که گزارش نامبرده حاوی تفسیر های نادرست میباشد، (...)
 
در گوانتانامو هنوز هم شکنجه وجود دارد 29 اكتبر 2013
جیمز کانل، وکیل مدافع عمار البلوشی 36 ساله که در گوانتانامو زندانی است، اظهار داشت که موکل وی از سالها بدینسو شکنجه شده است.
آقای کانل بر دو گزارش طبی تایید نشده اتکا ورزیده که نشاندهنده احتمال اعمال شکنجه استند. در این حال ، به قول څارنوال (دادستان) آقای کلی تریفیت، هر آنچه مربوط بازجویی ها میگردد، زیر نام « منابع و شیوه های » سی آی ای قید گردیده است. این راز همچنان بر بازجویی های معمول در زندانهای مخفی آف شور (eshor off) در کشتی های نیروی دریایی در آبهای بین المللی تطبیق گردیده است. بدین ترتیب، وکیل مدافع نه موارد و نه شیوه های تطبیق آنرا بالای موکل خویش (...)