Voltaire İletişim Ağı
Donald Trump'ın bilançosu ve perspektifleri Buenos Aires (Argentine) | 6 Aralık 2017
Başkan Trump’ı ABD tarihini ve kültürünü görmezden gelerek sadece Washington’daki egemen sınıfların ölçütlerine göre yargılamak ciddi bir yanılgıdır. Yaptıklarını Avrupa aklına göre yorumlamak da bir başka yanılgıdır. Dolayısıyla silah taşınmasını ya da Charlottesville’deki ırkçı göstericileri savunmasının aşırılıkçılıklara destekle hiçbir ilgisi yoktur, bu Bill of Rights’ın yüceltilmesinden ibarettir. Thierry Meyssan onun temsil ettiği düşünce akımını anlatıyor ve gerçekleştirdiği ekonomik, siyasi ve askeri başarıların bilançosunu çıkarıyor. Aynı zamanda ABD siyasi düşüncesinin sınırları ve « ABD İmparatorluğu »nun çöküşü sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeler sorusunu da soruyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emmanuel Macron'a göre, halkın egemenliği devri kapandı Şam (Suriye) | 6 Eylül 2017
En üst düzey Fransız diplomatlar önünde kurucu söyleme başvuran Cumhurbaşkanı Macron, dünya anlayışını ve elindeki araçları nasıl kullanmak niyetinde olduğunu ortaya koydu. Ona göre artık ne Fransa’da, ne de Avrupa’da halkın egemenliği diye bir şey kalmadı, dolayısıyla da artık ulusal ya da ulus ötesi demokrasi de yoktur. Artık Cumhuriyetin ortak çıkarı değil ama ortak çıkarları oluşturan şeylerin ve düşüncelerin karmaşık olaylar dizisi vardır. Büyükelçilere yapacakları işi tanımlayan Macron, artık ülkelerinin çıkarlarını korumak değil ana Avrupalı Leviathan adına hareket etme fırsatları bulmak durumunda oldukları konusunda onları bilgilendirdi. Bazı anlaşmazlıkların ayrıntılarına girerek, Levant bölgesi ve Afrika’nın ekonomik olarak sömürgeleştirilmesi programını tanımladı.