Voltaire İletişim Ağı
 
Donald Trump'ın bilançosu ve perspektifleri Buenos Aires (Argentine) | 6 Aralık 2017
Başkan Trump’ı ABD tarihini ve kültürünü görmezden gelerek sadece Washington’daki egemen sınıfların ölçütlerine göre yargılamak ciddi bir yanılgıdır. Yaptıklarını Avrupa aklına göre yorumlamak da bir başka yanılgıdır. Dolayısıyla silah taşınmasını ya da Charlottesville’deki ırkçı göstericileri savunmasının aşırılıkçılıklara destekle hiçbir ilgisi yoktur, bu Bill of Rights’ın yüceltilmesinden ibarettir. Thierry Meyssan onun temsil ettiği düşünce akımını anlatıyor ve gerçekleştirdiği ekonomik, siyasi ve askeri başarıların bilançosunu çıkarıyor. Aynı zamanda ABD siyasi düşüncesinin sınırları ve « ABD İmparatorluğu »nun çöküşü sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeler sorusunu da soruyor.