ولترشبکه
شبکه ولتر
4 مقاله ها
 
 
 
دربارۀ شبکه
دربارۀ شبکۀ ولتر
29 مارس 2016
شبکۀ بین المللی ولتر یک شبکۀ غیر متعهد ها در عرصۀ روزنامه نگاری تخصصی در تحلیل مناسبات بین المللی است، و به ابتکار روشنفکر فرانسوی تی یری میسان Thierry Meyssan ایجاد شده است. اعضای شبکۀ ولتر از خانواده های سیاسی، محافل اجتماعی و فرهنگی متنوعی تشکیل شده اند که ده اصل اعلان شده در کنفرانس باندونگ در سال 1955 را بازشناخته و به رسمیت می شناسند. مفاد دهگانۀ باندونگ به شرح زیر است :
1. احترام به حقوق بنیادی انسان ها در انطباق با اهداف و اصول منشور ملل متحد.
2. احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی همۀ ملت ها.
3. بازشناسی برابری همۀ نژادها و ملت های بزرگ و کوچک. (...)
 
مقاله ها ى محبوب
دربارۀ شبکۀ ولتر
دربارۀ شبکه
 
چگونگی اشتراک؟
چگونگی اشتراک؟
 
Nouvel article
مقالات با مجوز Commons Creative