Δίκτυο Βολταίρος
Δίκτυο Βολταίρος ?
4 articles
 
 
Σχετικά με το Δίκτυο Βολταίρος
Σχετικά με το Δίκτυο Βολταίρος
29 mars 2016
Το Διεθνές Δίκτυο Βολταίρος είναι ένα δίκτυο του αδέσμευτου τύπου, ειδικευμένο στην ανάλυση των διεθνών σχέσεων, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Γάλλου διανοούμενου Τιερί Μεϊσάν (Thierry Meyssan).
Προερχόμενα από διάφορες πολιτικές οικογένειες, ποίκιλα κοινωνικά στρώματα και διαφορετικές κουλτούρες, τα μέλη του Δικτύου Βολταίρος ταυτίζονται με τις δέκα αρχές που ορίστηκαν το 1955 από τη Διάσκεψη του Μπαντούνγκ:
1) Σεβασμός των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·
2) Σεβασμός της κυριαρχίας και (...)
 
 
Δημοφιλέστερα άρθρα
Σχετικά με το Δίκτυο Βολταίρος
Σχετικά με το Δίκτυο Βολταίρος
 
Conditions de reproduction des articles
Άρθρα υπό την άδεια «Creative Commons»