Voltaire İletişim Ağı
Ara
Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«İslam Emirliğinin» yeni yapısı Beyrut (Lübnan) | 23 Eylül 2014
Batı kamuoyu Irak’ta organize edilen «İslam Emirliğine» karşı mücadele etmek üzere uluslararası bir koalisyon kurulması ile ilgili bilgileri diline dolarken, İslam Emirliği organizasyonu, kaşla göz arasında gayet marifetli bir şekilde yapı değişikliği yaptı. Başlıca subayları/kadroları artık Arap değil; Gürcistan ve Çin vatandaşı kişilerden oluşuyor. Ortadoğu uzmanı, siyasi analist Thierry Meyssan’a göre böylesi bir yapı/kadro değişikliği, NATO’nun zamanla “İslam Emirliği” organizasyonunu Rusya ve Çin’de de harekete geçireceği anlamına geliyor. Bundan dolayı, bu her iki ülke yönetimleri, cepheye gitmeye hazır bu yeni cihatçıların Rusya ve Çin’de kaos tohumlarını ekmek amacıyla geldikleri coğrafyalara dönmeden önce önleyici tedbirleri almaları gerekiyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABD, 1992 yılında Transdinyester'i askeri olarak ezmeyi denedi Tiraspol (Transnistrie) | 17 Temmuz 2007
SSCB’nin dağılması ve Sovyet Devletlerinin bağımsızlıklarını ilan etmeleri kargaşası içerisinde, Transdinyester’in bağımsızlığını ilan etmesi medyalara o kadar az yansıdı ki, etkinliğini dayatma konusunda sabırsızlanan ABD, bu ülkenin BM’de tanınmasına muhalefet etti ve Dinyester’in diğer yakasında bir Romanya-Moldova işgalini destekleyerek bu devleti ezmeye kalkıştı. Ancak, bölgede konuşlu 14ncü Ordunun imkanlarını kullanarak Transdinyester’in (Pridnestrovya) bugünkü devlet başkanı İgor Smirnov tarafından yürütülen halk direnişinin zaferine olanak tanıyan ve Boris Yeltsin’e karşı çıkan Moskova’daki generallerin gücünü çok küçümsediler. Makalede, Kosova’nın statüsü ve Rusya’nın CFE’den (Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Anlaşması) çıkması konusunda gerçekleştirilen tartışmalarla birlikte yeniden gündeme gelen bir statüyle sonuçlanan, kamuoyu tarafından çok bilinmeyen olaylar (...)