Ցանց Վոլտեր
Պետություններ

Ամերիկյան ժողովուրդների Բոլիվարյան դաշինք