Voltaire Network
Státy

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě