Voltaire Network

15 års fengsel for å ha på Barcelonas fotballskjorte

+

De Forente Emiratene har vedtatt et straffenivå på 135 000 euro og 15 års fengsel for ethvert sympati-budskap som uttrykkes overfor Qatar som støtter Det Muslimske Brorskapet.

Denne beslutningen omfatter ethvert ord som uttrykkes (til og med over telefon) og også overfor enhver som bærer Barcelonas fotballskjorter med utgangspunkt i hvem som er sponsoren.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no

Voltaire Network

Voltaire, internasjonal utgave

Godkjente artikler under vanlig journalistisk skjønn

Artikklene på Voltaire Network kan fritt videreformidles såfremt det henvises til kilde, deres integritet respekteres og de ikke brukes til kommersiell virksomhet (lisens CC BY-NC-ND).

Støtt Voltaire Network

Du besøker denne websiden for å søke opp kvalitetsanalyser som gjør deg i stand til å danne deg din egen oppfatning av dagens verden. For at vi skal kunne fortsette arbeidet vårt, trenger vi din støtte.
Hjelp oss med ditt bidrag.

Hvordan delta i Voltaire Network?

Medlemmene i vårt team er alle frivillige.
- Morsmålsoversettere på profesjonelt nivå: du kan hjelpe oss med å oversette artiklene våre.