ولترشبکه
روزنامۀ تغییر نظم جهانی#8
واشنگتن و پاریس تبلیغات ضد «رژیم بشار» را دوباره راه اندازی کردند
بوسيله ى تی یری میسان‬
 
اردوغان اتحادیۀ اروپا را تهدید کرد
بوسيله ى رجب طیب اردوغان
اردوغان اتحادیۀ اروپا را تهدید کرد ما در اینجا گزیده ای از بیانیۀ رئیس جمهور اردوغان را که از تلویزیون پخش شد منتشر می کنیم. او این سخنرانی را به مناسبت سد و یکمین سال نبرد داردانل که به پیروزی امپراتوری عثمانی علیه متفقین انجامید و به یاد بود قربانیان حملات تروریستی که چند روز پیش از این در آنکارا به وقوع پیوسته بود ایراد کرد.
* * *
(...) توجه شما را به این نکته جلب می کنم که تمام سازمان های تروریستی که در منطقۀ ما و کشور ما عمل می کنند علیه ترکیه متحد شده اند. از سوی دیگر، بسیاری از کشورهای و به ویژه کشورهای غربی نمی توانند موضع گیری قاطعانه ای علیه این سازمان ها اتخاذ کنند.
امروز در (...)
 
 
مقاله ها ى محبوب
چرا آتش بس در سوریه شکست خورد
چرا آتش بس در سوریه شکست خورد
روزنامۀ تغییر نظم جهان #2
بوسيله ى تی یری میسان‬
 
پروژه های کردستان
پروژه های کردستان
بوسيله ى تی یری میسان‬
 
بهای واپس نشینی برای ایالات متحده در جهان
بهای واپس نشینی برای ایالات متحده در جهان
روزنامۀ تغییر نظم جهان (شمارۀ 11)
بوسيله ى تی یری میسان‬
 
چین و سوریه
چین و سوریه
بوسيله ى تی یری میسان‬
 
گسترش جنگ
گسترش جنگ
روزنامۀ تغییر نظم جهان #6
بوسيله ى تی یری میسان‬
 
شبح صلح
شبح صلح
روزنامۀ تغییر نظم جهان #1
بوسيله ى تی یری میسان‬