ولترشبکه
 
شهر مکزیکو سیتی (مکزیک)
سازمان همکاری شانگهای در حال ایجاد تغییرات بزرگی در منطقه ی اور-آسیا می باشد
مقاله ها ى محبوب
بهای واپس نشینی برای ایالات متحده در جهان
بهای واپس نشینی برای ایالات متحده در جهان
روزنامۀ تغییر نظم جهان (شمارۀ 11)
بوسيله ى تی یری میسان‬
 
گسترش جنگ
گسترش جنگ
روزنامۀ تغییر نظم جهان #6
بوسيله ى تی یری میسان‬
 
آیا ترامپ موفق خواهد شد؟
آیا ترامپ موفق خواهد شد؟
بوسيله ى تی یری میسان‬
 
دو جهان جدا از یکدیگر
دو جهان جدا از یکدیگر
روزنامۀ تغییر نظم جهانی (شمارۀ 13)
بوسيله ى تی یری میسان‬