ولترشبکه

پپنتاگون رادار های نوار- X را در اطراف ایران نصب میکند

+

دستگاه پنتاگون در اطراف ایران، نه تنها گسترش پایگاه های نظامی بحرین به منظور جابجا سازی هواپیماهای 22-F [1] است، بل یک شبکه از رادار های نوار- X میباشد که امکان نظارت بر حریم هوایی ایران را میسر میسازد.

به این شکل، پایگاه های نظارت رادار در مناطق زیر تثبیت موقعیت گردیده اند
- مانت کرن (دشت نجف)، اسراییل
- کوریچیک، ترکیه
- پایگاه تشخیص ناشده در قطر
- الظفره، امارات متحده عربی
- کمپ عریفجان، کویت این پایگاه ها دایمی بوده و ساختمان های نهایی آن در جریان اند.


[1] « پنتاگون هواپیماهای بمبارد خویش را در اطراف ایران نصب مینماید »، شبکه ولتر، 7 دسامبر 2013

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.