ولترشبکه

داعش همچنان از سوی ایالات متحده و سازمان ملل حمایت می شود

+

وزیر دفاع روسیه ، حمله به ناوگان بشر دوستانه ای که حامل غذا و دارو به مناطق امن بود ، را متهم کرده .

حدود ۳۰۰ عنصر جهادی از مناطق تحت کنترل ایالات متحده ، به وسیله ی ماشین های باری ارتش خارج شدند و تمام محموله های ناوگان بشر دوستانه را غارت کردند .

حدود ۶۰۰ عنصر جهادی مسلح از کمپ سازمان ملل رکبان ( اردن ) خارج شده بودند تا در تاریخ دوم و سوم ماه اکتبر وارد خاک سوریه در منطقه ی درعا شوند ، که خود منطقه ی امن به حساب می آید.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.