وزیر دفاع روسیه ، حمله به ناوگان بشر دوستانه ای که حامل غذا و دارو به مناطق امن بود ، را متهم کرده .

حدود ۳۰۰ عنصر جهادی از مناطق تحت کنترل ایالات متحده ، به وسیله ی ماشین های باری ارتش خارج شدند و تمام محموله های ناوگان بشر دوستانه را غارت کردند .

حدود ۶۰۰ عنصر جهادی مسلح از کمپ سازمان ملل رکبان ( اردن ) خارج شده بودند تا در تاریخ دوم و سوم ماه اکتبر وارد خاک سوریه در منطقه ی درعا شوند ، که خود منطقه ی امن به حساب می آید.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian