I et intervju med den spanske avisen El Mundo avslører EUs koordinator for bekjempelse av terrorisme, Gilles de Kerchove d`Ousselghem, at hans tjeneste tror at det faktisk kan befinne seg minst 50 000 radikaliserte individer i Unionen.

Kerchove understreker at ved å sette på merkelappen «blitt radikalisert», tar en en politisk avgjørelse. Bare individer som er i stand til å gjennomføre terror-handlinger kan stemples som radikaliserte.

Tallet 50 000 kan være lavere enn det faktiske antallet. Det skyldes at ikke alle EU-landene klassifiserer terror-mistenkte på den samme måten.

Slik forklarer Kerchove det: «Storbritannia har identifisert fra 20 000 til 35 000 radikaliserte individer. Av disse regner MI5 at det er grunn til være bekymret for 3000 og overvåker 500 av disse induviduelt. Den franske hemmelige tjenesten som bruker sine egne valgte kriterier, de lister opp 17 000 radikale.»

Disse tallene tar bare for seg de som fysisk er tilstede inne på Unionens territorium. I tillegg til disse må en også ta med individer fra EUs nasjonalstater som har reist til Levanten ad jihad gerendum (betyr: for å drive jihad) og som derfor kan returnere til sine hjemland i EU. Til tross for uttalelser fra noen få politikere finnes det ikke troverdige tall for denne gruppen personer.

På det nåværende tidspunkt er det åpenbart umulig innad i EU å overvåke en alle enkeltpersoner som er radikalisert; det er heller ikke mulig å forutse alle mulige slags angrep.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no

titre documents joints


(PDF - 131.7 kio)