I et intervju hun ga til Die Welt am Sonntag uttrykte Europol-direktøren Catherine De Bolle, fra Belgia, bekymring over den stadige flommen av våpen inn til Europa i forbindelse med Ukraina-krigen.

Vi har rapportert at to tredeler av våpnene fra USA og Europa som er ment for Ukraina ikke kommer fram til bestemmelses-stedet, men at det hoper seg opp I Kosovo og Albania med det siktemål å skaffe nye våpen til Daesh i Sahel-området.

Uten at hun gikk nærmere gikk inn på det, så peker kommisjonær De Bolle på tre kriminelle grupper som har brukt våpen fra den tidligere Jugoslavia-konflikten i Europa.

Som en konsekvens har hun derfor kunngjort dannelsen av en internasjonal arbeidsgruppe som skal være ansvarlig for å overvåke og spore opp disse våpnene, og potensielle terrorister som kan komme inn i Europa-Unionen.

Det er første gang Europol har vist interesse, ikke bare for jihadister, men også for Banderiter.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no