Abu Bakr al-Baghdadi & Ashin Wirathu

De kreftene som så for seg og planla utslettelsen av «brorparten av Midt-østen», anså denne regionen for å være et eller annet slags laboratorium der de kunne teste ut sine nye militære strategier. Mens disse i 2001 bestod av de til enhver tid styrende fra USA, Storbritannia og Israel, har de i Washington i ettertid mistet mye av sin politiske makt her. Derfor pusher de nå videre på sitt økonomisk-militære prosjekt ved å i stedet benytte seg av multinasjonale selskaper.

Strategien som benyttes ble på den ene siden unnfanget rundt arbeidet og ideene til Admiral Arthur Cebrowski og hans assistent Thomas Barnett i Pentagon, og på den andre siden tankegodset til Bernhard Lewis og hans assistent Samuel Huntington ved det Nasjonale sikkerhetsrådet. [1]

Hensikten til disse folkene var/er å fortsette sin egen dominans med sin moderne tekniske og økonomiske utvikling og deretter videreføre dette til de tidligere østblokklandene som var medlemmer av Sovjetunionen. Tidligere kunne Washington kontrollere verdensøkonomien via det globale energimarkedet. For å befeste denne posisjonen påtvang de så dollaren som standard valuta for enhver oljekontrakt og truet alle med krig som motsatte seg dette. Likevel kunne ikke dette systemet opprettholdes fullt ut ettersom gass fra Russland, Iran, Qatar-og snart Syria – etter hvert delvis erstattet olje.

Et tilbakeblikk på det kriminelle opphavet til en stor prosentandel av USAs tidligere kolonister sier oss at disse kreftene innbilte seg at de kunne dominere de rike landene med utpressing. For å få tilgang til de fossile energiressursene, men også i hovedsak primære handelsvarer, ville økonomisk stabile land (inkludert ex Sovjet statene) være forpliktet til å søke «beskyttelse» hos US army og det samme hos Storbritannia og Israel. Alt som trengtes her var å dele verden inn i to motpoler, for deretter å globalisere de økonomiene som var solvente og ødelegge enhver kapasitet som kunne yte motstand i de resterende parter av kloden. Dette verdensbildet er radikalt forskjellig fra det tidligere utbredte synet det britiske imperium og zionismen hadde. Et slikt pardigmeskifte kunne derfor bare bli implementert ved en massemobilisering med en påfølgende psykologisk sjokkbølge – et nytt »Pearl Harbor». Dette ble 9/11. Selv om dette prosjektet høres helt sinnssykt og veldig grusomt ut kan vi selv i dag, 16 år etter, observere at det ennå virker effektivt selv om det også har støtt på en del utilsiktede hindringer. Den økonomiske globaliseringen av de kredittverdige statene var nesten helt total da et av disse  landene, nemlig Russland, tilbød militær støtte til Syria for å motvirke ødeleggelsen av landets kapasitet til å stå imot destruksjonen av landet og i etterkant hindre den påtvungne integrasjonen av Ukraina, inn i den globale økonomien. Washington og London beordret derfor sine allierte å innføre økonomiske sanksjoner mot Moskva. Ved denne handlingen, avbrøt de globaliseringsprosessen til de solvente landene. Ved å lansere sitt store «silkevei-prosjekt», har Kina foretatt store investeringer i de landene som var tiltenkt å bli ødelagt. De kreftene som fremmet «det nye verdenskartet» reagerte så videre ved å opprette en terrorist-stat som hadde til hensikt å kutte den eldgamle silkeveien i Irak og Syria og videre ved å eskalere den ukrainske konflikten til en full krig. Dette blokkerte effektivt de originale handelsrutene på denne nye silkeveien. Disse styrkene er for tiden opptatt med å spre kaos til enda en region, nemlig Sør-øst Asia. I det minste er det til dette området jihadistene ser ut til å migrere, ifølge FNs anti-terrorist komite. Ved å gjøre dette avslutter de også Midt-østen`s 2012-2016 episode – adskilt fra dette er muligheten til en krig som omfatter kurderne – og det planlegges en total ødeleggelse av Sør-øst Asia. Dette vil bli den neste fasen i «Sivilisasjonenes kollaps». Etter at vi tidligere hadde muslimene mot «de judea kristne», er det nå muslimer mot buddhister som gjelder.

Oversettelse
Jostein Bjørkemo
Kilde
Al-Watan (Syria)

[1Network Centric Warfare : Developing and Leveraging Information Superiority, David S. Alberts, John J. Garstka & Frederick P. Stein, CCRP, 1999. The Pentagon’s New Map, Thomas P. M. Barnett, Putnam Publishing Group, 2004. « The Roots of Muslim Rage », Bernard Lewis, Atlantic Monthly, septembre1990. « The Clash of Civilizations ? » & « The West Unique, Not Universal », Samuel Huntington, Foreign Affairs, 1993 & 1996 ; The Soldier and the State & The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Samuel Huntington, Harvard 1957 & Simon and Schulster 1996.