ولترشبکه

ناتانیاهو به خاطر دو بازجویی قضایی قدرت خود را باز گرفت

+

بنیامین ناتانیاهو ، نخست وزیر اسرائیلی ، در دو بازجویی قضایی و همسرش در بازجویی سومی مورد پرسش قرار گرفتند .

این بازجویی ها از سوی شکایت نخست وزیر پیشین ، اهود باراک انجام گردید ، تا بتواند از این طریق گرایشات به آپارتاید را خنثی سازد .

در عین حال ، با وجود بازجویی ها ، محبوبیت نخست وزیر بیشتر شد . در نخستین بازجویی ، تقریباََ بیشتر دوستان و نزدیکان وی متهم شدند ، همچنین مدیر دفتر و وکیلش . هر چند قانون هنوز نتوانسته بنیامین ناتانیاهو را محکوم کند ، اما این سوال پیش آمده که او چگونه توانسته افراد بیشمار مافیایی را دور خود جمع کند .

یک دوگانگی به وجود آمده: هر قدر بازجویی ها ، صداقت او را تحت سوال قرار می دهند ، محبوبیت او بیشتر می شود . و رای دهندگانش او را به صورت شخصیت خطرناکی می شمارند ، اما به همین خاطر نیز از او حمایت می کنند . اکثریت اسرائیلی ها با او در رویای ایجاد اسرائیل بزرگ موافق نیستند ، و تنها امیدشان این است که در صلح و آرامش زندگی کنند ، هرچند آنها تصور می کنند از سوی اعراب تهدید می شوند ،و نخست وزیر تنها مردی است که می تواند آنها را در برابر نسل کشی دیگری محافظت نماید . بنیامین ناتانیاهو که تحت تاثیر عجایب و غرایب تالمود می باشد ، می خواهد کشورش را به صورت گتو و محله ی بسته ی بزرگی در آورد که توسط یک دیوار محافظت می شود ؛ هزینه ی این پروژه یک میلیارد دلار است .

به نظر می رسد که به رغم تمام عناصری که بر ضد نخست وزیر وجود دارد ، او استعفا نخواهد داد . تنها محکومیت قضایی می تواند او را متوقف سازد ، این اتفاق در این کشور چیز عجیبی نیست زیرا در گذشته رئیس جمهورهای دیگری راهی زندان شدند مانند : موشه کاتساو و اهود المرت.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.