Voltaire Network
Biografier

Trump, Donald

 
 
 
Resultata og utsiktene til Donald Trump Buenos Aires (Argentine) | 17 décembre 2017
Det ville vere eit alvorleg mistak å dømme president Trump etter kriteria til herskarklassen i Washington, og ignorere historia og kulturen til USA. Det ville også vere ein feil å tolke gjerningane hans utifrå ståstaden til europeisk tenkning. For forsvaret av retten til å bere våpen eller dei rasistiske demonstrasjonane i Charlottesville har ingenting med stønad til ekstremistar å gjere, men utelukkande fremjing av Bill of Rights [dei ti første tillegga til Grunnlova, som spesielt handlar om retten til individuelle fridommar og avgrensing av politiske styresmakter sine inngrep i liva til folk. Skrive av James Madison i 1791, etter innspel frå fleire av delstatane. Mrk. oms.]. Thierry Meyssan forklarer tankerekkene som han representerer, og teiknar opp ei vurdering av hans svært viktige økonomiske, politiske og militære oppfatningar. Han set også spørsmålsteikn ved grensene til US-amerikansk politisk tenkning og risikoen for å rive ned «Det amerikansk (...)