I løpet av sin presidentkampanje erklærte Donald Trump at han ikke hadde noen interesse i å styrte noen regimer, men han ville få en slutt på islamsk terrorisme. Etter valget har rådgiverne hans forsøkt å tvinge han til å følge deres politikk - nemlig å bruke makten til Det Muslimske Brorskap for å styrte den syrisk-arabiske republikken.

De har gjort alt de kunne for å ødelegge for det teamet kandidaten Trump hadde valgt, spesielt å provosere fram avgangen til hans nasjonale sikkerhetsrådgiver general Michael Flynn.

I 2012 har Flynn gått mot Barack Obamas prosjekt om å skape IS, og han fortsatte å peke på Det Muslimske Brorskap som kilden til islamsk terrorisme.

Alt er blitt brukt for å presentere den nye presidenten i USA som en islamofob. Han ble kritisert for å ha kunngjort et dekret som skulle forby borgere fra seks muslimske land å komme inn i USA. Demokratiske forhørsdommere misbrukte sine stillinger for å holde fast på denne oppfatningen. I realiteten har Donald Trump nektet adgang til USA for mennesker der konsulatene deres ikke kan bekrefte deres identitet, enten fordi de var ofre for sivile problemer eller for åpen krig.

Problemet til Donald Trump har ikke noe med overlevelsen til Den Syrisk-Arabiske Republikken å gjøre, men med det tapet dette ville bety for visse allierte av Washington, nemlig slutten på deres terrorist-strategi. På alle internasjonale konferanser er det klart at alle stater offisielt går mot islamsk terrorisme, selv om noen av dem, rent privat, har organisert dette i de siste 66 årene.

I første rekke står Storbritannia, som i 1951 bygget opp Det Muslimske Brorskap på ruinene av organisasjonen med samme navn, men som hadde blitt oppløst to år tidligere. Og så å si alle lederne deres satt i fengsel. Det samme gjelder Saudi-Arabia, som etter krav fra London og Washington skapte Muslim World League for å kunne støtte både brorskapet og Naqshbandi Order. Det er dette League som har et budsjett større enn Saudi-Arabias forsvarsdepartements budsjett. De skaffer penger og våpen til jihadistsytemene i hele verden. Og til slutt, det er også tilfelle i Tyrkia, som nå overvåker kommandoen til de militære operasjonene i dette systemet.

Da Trump holdt sin tale i Riyadh, fjernet han misforståelsene når det gjelder hans forhold til Islam, og han bekreftet sin intensjon om å få slutt på de anglosaksiske hemmelige tjenestenes bruk av jihadismen som verktøy. Donald Trump lovet å bruke alle krefter for å gjøre noe med dette da han talte til de femti statene som var samlet for å lytte til han.

For å unngå enhver misforståelse forklarte USAs forsvarsminister James Mattis klart sin militære strategi - å omringe jihadistgruppene og utrydde dem uten at noen av dem skulle få sjanse til å unnslippe.

Vi vet enda ikke hva Londons reaksjon vil bli. Når det gjelder Riyadh var Trump svært nøye med å hvitvaske saudierne for tidligere forbrytelser. Saudi-Arabia er ikke blitt anklaget for noe. Men nå er det Iran som har fått rollen som syndebukk. Dette er åpenbart absurd, siden Det Muslimske Brorskap og Naqshbandis er sunnimuslimer, mens Teheran er shiamuslimsk.

Beskyldningene mot Iran betyr ingen ting, siden Teheran vet hvilken vei vinden blåser. I de siste 16 årene har Washington aldri gått glipp av en mulighet til å spytte dem i fjeset, samtidig som de har, ødelagt fiendene deres én etter én: Taliban, Saddam Hussein, og snart IS.

Det spillet vi ser nå, annonserte vi for åtte måneder siden. Det er slutten på «den arabiske våren», og tilbake til regional fred.


 “Donald Trump’s Speech to the Arab Islamic American Summit”, by Donald Trump, Voltaire Network, 21 May 2017.
 “Trump’s Speech at Riyadh focuses on eradicating terrorism, not Islam”, Translation Anoosha Boralessa, Voltaire Network, 22 May 2017.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no
Kilde
Al-Watan (Syria)