ولترشبکه

شرکتهای چندملیتی

Academi (Blackwater/Xe)


70 مقاله‌ها

گروه ایرباس


9 مقاله‌ها

آلکوا


3 مقاله‌ها

آلفابت>


72 مقاله‌ها

آرسيلورـ ميتال


6 مقاله‌ها

آرافا


2 مقاله‌ها

بكتل


10 مقاله‌ها

بی‌پی


25 مقاله‌ها

کارلایل گروپ


21 مقاله‌ها

شيفرون


32 مقاله‌ها

نام‌های تجاری بین‌المللی چیکیتا


4 مقاله‌ها

کوکاکولا


5 مقاله‌ها

دانون


6 مقاله‌ها

إنرون


2 مقاله‌ها

اکسان موبیل


43 مقاله‌ها

گازپروم


17 مقاله‌ها

جنرال الکتریک


2 مقاله‌ها

Gilead Science


56 مقاله‌ها

Global CST


10 مقاله‌ها

گلدمن ساکس


18 مقاله‌ها

هالیبرتون


20 مقاله‌ها

Huawei


33 مقاله‌ها

إيتايبو


1 مقاله‌ها

لوريال


8 مقاله‌ها

Lafarge-Holcim


71 مقاله‌ها

لاکهید مارتین


19 مقاله‌ها

Lonmin


2 مقاله‌ها

Meta


140 مقاله‌ها

مونسانتو


51 مقاله‌ها

پترولئوس دی ونزوئلا


40 مقاله‌ها

پمکس


190 مقاله‌ها

Perenco


3 مقاله‌ها

پرنود ریکارد


2 مقاله‌ها

پتروبراس


7 مقاله‌ها

Petroecuador


8 مقاله‌ها

روس‌نفت


29 مقاله‌ها

رویال داچ شل


22 مقاله‌ها

توتال


18 مقاله‌ها

توئیتر


72 مقاله‌ها

یوبی‌اس


6 مقاله‌ها