شبکۀ بین المللی ولتر یک شبکۀ غیر متعهد ها در عرصۀ روزنامه نگاری تخصصی در تحلیل مناسبات بین المللی است، و به ابتکار روشنفکر فرانسوی تی یری میسان Thierry Meyssan ایجاد شده است.
اعضای شبکۀ ولتر از خانواده های سیاسی، محافل اجتماعی و فرهنگی متنوعی تشکیل شده اند که ده اصل اعلان شده در کنفرانس باندونگ در سال 1955 را بازشناخته و به رسمیت می شناسند.
مفاد دهگانۀ باندونگ به شرح زیر است :

1. احترام به حقوق بنیادی انسان ها در انطباق با اهداف و اصول منشور ملل متحد.
2. احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی همۀ ملت ها.
3. بازشناسی برابری همۀ نژادها و ملت های بزرگ و کوچک.
4. منع مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر.
5. احترام به حق هر ملت برای دفاع از خود به شکل منفرد و جمعی مطابق منشور ملل متحد.
6. نفی استفاده از اتحادیه های دفاع جمعی به هدف تأمین منافع خاص هر یک از قدرت های بزرگ، و نفی هر گونه فشار و تهدید از سوی قدرت های بزرگ.
7. خود داری از اعمال زور یا تهدید به اعمال خشونت یا استفاده از زور علیه تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی هر کشور توسط کشورهای دیگر.
8. حل تمام اختلافات بین المللی از طریق صلح آمیز یعنی گفتگو و واگذاری اختلافات به داوری دادگاهها مطابق منشور ملل متحد.
9. تشویق منافع متقابل و همکاری.
10. احترام به عدالت و تعهدات بین المللی.

شبکۀ ولتر ایدئولوژی خاص یا جهان بینی خاصی را تشویق نمی کند ولی در راستای گسترش روحیۀ منتقدانه نزد خوانندگانش حرکت می کند، و برای تأملات و بررسی منتقدانۀ و بررسی دلیل و برهان های مرتبط به اعتقادات را مد نظر قرار می دهد.

حجم مراجعات به وبسایت ولتر Voltairenet.org کدام است؟

طی سال 2015 وبسایت ولتر 13520955 بازدید (یعنی بطور میانگین 1127746 بازدید در ماه) داشته است که مرتبط است به 7054849 کاربر و 26839220 صفحه (منبع : Google analytics)

زبان هائی که بیش از همه مراجعه کننده داشته عبارتند از :
اسپانیائی با 4597124 بازدید کننده در سال
فرانسوی با 3785867 بازدید کننده در سال
انگلیسی 1487305 بازدید کننده در سال
عربی 1352095 بازدید کننده در سال
آلمانی 676047 بازدید کننده در سال

بالاترین کشورهای مراجعه کننده
فرانسه با 1128775 کاربر
ایالات متحده با 493839 کاربر
اسپانیا با 487795 کاربر
مکزیک با 352742 کاربر
ایران با 350957 کاربر

بیش از نیمی از بازدید کنندگان دیپلمۀ دانشگاهی داشته اند.

شناسۀ حقوقی

شبکۀ بین المللی ولتر ناشر این سایت انترنتی است. تی یری میسان Thierry Meyssan مدیر انتشاراتی و مسئول حقوقی آن این وبسایت می باشد.

Réseau Voltaire International
9th Floor
Amtel Building
148 Des Voeux Road
Central
Hong Kong

دوازده نویسنده، مجله های : Agencia Cubana de Noticias, Contralínea, Current Concerns, Horizons et débats, Zeit Fragen, la World Crisis Radio و بیش از 40 مترجم وبسایت ولتر را می گردانند.
تمام شرکت کنندگان و مترجمین به شکل داوطلبانه و رایگان کار می کنند، تنها شرکت خدمات فنی سایت انترنتی حقوق می گیرد.

Voltaire TV

Voltaire Network TV (YouTube)

Fils RSS

 عربي
 Čeština
 Deutsch
 Ελληνική
 English
 Español
 فارسى
 Suomi
 Français
 Italiano
 Nederlands
 Norsk
 Polski
 Português
 Română
 Русский
 Türkçe
 中文

هفته نامه ها

توجه، اکثر مقالات موجود در 8 زبان اصلی (عربی، آلمانی، انگلیسی، اسپانیائی، فرانسوی، پرتغالی، روسی و ترکی) در این وبسایت منتشر می شود. مهمترین مقالات در عین حال به پنج زبان دیگر نیز منتشر می شود (یونانی، هلندی، نروژی، فارسی و لهستانی). در مورد زبان های دیگر تعداد مقالات محدود می باشد (چینی، فنلاندی، چکسلواکی، رومانی)

 عربي
 Čeština
 Deutsch
 Ελληνική
 English
 Español
 فارسى
 Suomi
 Français
 Italiano
 Nederlands
 Norsk
 Polski
 Português
 Română
 Русский
 Türkçe
 中文