شبکۀ بین المللی ولتر یک شبکۀ غیر متعهد ها در عرصۀ روزنامه نگاری تخصصی در تحلیل مناسبات بین المللی است، و به ابتکار روشنفکر فرانسوی تی یری میسان Thierry Meyssan ایجاد شده است.
اعضای شبکۀ ولتر از خانواده های سیاسی، محافل اجتماعی و فرهنگی متنوعی تشکیل شده اند که ده اصل اعلان شده در کنفرانس باندونگ در سال 1955 را بازشناخته و به رسمیت می شناسند.
مفاد دهگانۀ باندونگ به شرح زیر است :

1. احترام به حقوق بنیادی انسان ها در انطباق با اهداف و اصول منشور ملل متحد.
2. احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی همۀ ملت ها.
3. بازشناسی برابری همۀ نژادها و ملت های بزرگ و کوچک.
4. منع مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر.
5. احترام به حق هر ملت برای دفاع از خود به شکل منفرد و جمعی مطابق منشور ملل متحد.
6. نفی استفاده از اتحادیه های دفاع جمعی به هدف تأمین منافع خاص هر یک از قدرت های بزرگ، و نفی هر گونه فشار و تهدید از سوی قدرت های بزرگ.
7. خود داری از اعمال زور یا تهدید به اعمال خشونت یا استفاده از زور علیه تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی هر کشور توسط کشورهای دیگر.
8. حل تمام اختلافات بین المللی از طریق صلح آمیز یعنی گفتگو و واگذاری اختلافات به داوری دادگاهها مطابق منشور ملل متحد.
9. تشویق منافع متقابل و همکاری.
10. احترام به عدالت و تعهدات بین المللی.

شبکۀ ولتر ایدئولوژی خاص یا جهان بینی خاصی را تشویق نمی کند ولی در راستای گسترش روحیۀ منتقدانه نزد خوانندگانش حرکت می کند، و برای تأملات و بررسی منتقدانۀ و بررسی دلیل و برهان های مرتبط به اعتقادات را مد نظر قرار می دهد.

شناسۀ حقوقی

شبکۀ بین المللی ولتر ناشر این سایت انترنتی است. تی یری میسان Thierry Meyssan مدیر انتشاراتی و مسئول حقوقی آن این وبسایت می باشد.

Réseau Voltaire
c/o Thierry Meyssan
23, rue Antigna
45000 Orléans
France

Fils RSS

 عربي
 Čeština
 Deutsch
 Ελληνική
 English
 Español
 فارسى
 Suomi
 Français
 Italiano
 Nederlands
 Norsk
 Polski
 Português
 Română
 Русский
 Türkçe
 中文

هفته نامه ها

توجه، اکثر مقالات موجود در 8 زبان اصلی (عربی، آلمانی، انگلیسی، اسپانیائی، فرانسوی، پرتغالی، روسی و ترکی) در این وبسایت منتشر می شود. مهمترین مقالات در عین حال به پنج زبان دیگر نیز منتشر می شود (یونانی، هلندی، نروژی، فارسی و لهستانی). در مورد زبان های دیگر تعداد مقالات محدود می باشد (چینی، فنلاندی، چکسلواکی، رومانی)

 عربي
 Čeština
 Deutsch
 Ελληνική
 English
 Español
 فارسى
 Suomi
 Français
 Italiano
 Nederlands
 Norsk
 Polski
 Português
 Română
 Русский
 Türkçe
 中文