ولترشبکه
دیدهبان گزارشهای مستند
حکم شرعی دولت اسلامی (امارات اسلامی در عراق و شام سابق) در خطاب به مسیحیان 27 ژوئيه 2014
دولت اسلامی
دفتر عدلی
حکم شرعی
سپاس خدا و عزت اسلام بخاطر پیروزی اش،
ذلالت برای مشرکان و تبعیت از شرک (آنهائی که به چند خدا معتقد هستند)،
که عدالت، صلح و رحمت از آن آنانی باشد که خدا آنها را به تیغ شمشیرش روشن و نورانی ساخت.
و وقتی بین آنها فرقه ای پرسید : « چرا قومی را تشویق می کنید که خدا نابودشان خواهد کرد یا به شدت به محازات خواهد رساند؟ شریعت داران پاسخ گفتند : « برای آزادی در گناه در مقابل ارباب جهان الله، و شاید که از الله بترسند»al-Araf (163) (اعراف 163) .
رؤسای مسیحیان و طرفدارانشان از تاریخ احظاریه مطلع شدند تا تبعیت خود را از خلیفه در (...)
 
فیلم های دستکاری شده از « قتل عام » غوطه 15 سپتامبر 2013
موسسه یی به ریاست مادر اگنز- مریم دو له کغوه اولین فیلم های ویدیویی کشتار غوطه را فهرست کرده است و موفق گردیده تا، زمان ثبت ویدیو فیلمها و همچنان زمانی را که این ویدیو ها بروی شبکه انترنت قرار داده شده اند، تثبیت کند. بررسی این مسایل امکان تثبیت تناقضات و دستکاری های زیر را روشن میسازد :
غوطه از مدت درازی بدینسو از سکنه تهی گردیده است. در محل بجز اشخاصی که مخالفین را حمایت میکنند و چند تن موسپیدانی که امکانات فرار را نداشتند، کسی دیگری باقی نماند است. حمایت کننده های « مخالفین » تنها نوجوانان و مردان اند. بطور استثنایی تعداد کمی از زنان و اطفال نیز بچشم (...)
 
بمباردمان سوریه باید با یک عملیات زمینی ادامه داده شود 9 سپتامبر 2013
در حالیکه مقامات نظامی ایالات متحده، زیر نام توبیخ حمله شیمیایی، که اداره اوباما دولت الاسد را در آن مسئول میداند، تغییر رژیم با زور نظامی را در سوریه در نظر دارند، موسسه راند کارپوریشن عواقب گزینه های ممکن را بررسی مینماید.
از بین بردن و یا عقیم ساختن نیروی هوایی سوریه در روی زمین در اصل تغییری در محل وارد ننموده و کمکی به پیروزی مخالفین نخواهد کرد.
از بین بردن دفاع ضد موشکی سوریه ممکن است، اما بدون راه اندازی یک جنگ کلاسیک از جانب ایالات متحده با پیاده نمودن نیروی زمینی، بی مفهوم خواهد بود.
ایجاد مناطق زیر (...)
 
برای سی آر اس (خدمات پژوهشی کانگرس. م.) عواقب یک جنگ منطق وی بر ضد سوریه غیر قابل پیشبینی است 9 سپتامبر 2013
در حالیکه کانگرس ایالات متحده فراخوانده شده است، تا در مورد یک جنگ احتمالی بر ضد سوریه تصمیم اتخاذ نماید، خدمات پژوهشی کانگرس گزارشی از ارزیابی در مورد این گزینه را انتشار داده است.
علاوه بر ارایه پاسخ به سوالهای گونه گون، چون روش در مورد سلاح های شیمیایی، نیروهای جنگی، مصارف احتمالی این جنگ و امثال هم، گزارش نامبرده امکانات منطقوی ساختن این معضل را نیز ارزیابی نموده است : اقدامات ایران و حزب الله بر علیه اسراییل. سند چنین نتیجه گیری مینماید که اسراییل میتواند از یک بخشی از موشکهای دشمن جلوگیری نماید و شاید لازم بیفتد تا ایالات متحده بمباران خود را بر لبنان (...)
 
تیراندازی های دقیق 9 اوت 2013
در حالیکه بیست سال قبل پیشگویی میشد، که جنگ های مدرن با مهمات هدایت شده اجرا خواهند گردید، پیشرفت اندکی در زمینه صورت گرفته است. جنگهای پس از یازدهم سپتامبر این تکنولوژی را انکشاف بیشتر نبخشیده اند. در عین حال در مقابل پژوهش های چین و ایران، ایالات متحده موشک های رهبری شده خویش را که از یک کشتی هواپیما بر قابل انداخت باشند، باید کارگذاری نمایند.
انکشاف ضربه دقیق به قلم بیری د. واتز، مرکز ارزیابی های ستراتیژیک و بودجوی، (رویه 44، بندهای 6،3)، اگست (...)