ولترشبکه

بحران ناتو

+

شبکه ولتر - شورای امنیت سازمان ملل روز یکشنبه مورخ ۱۸ دسمبر سال ۲۰۱۶ مسوده قطعنامه پیشنهادی فرانسه در راستای دریافت راه حل از طریق گماشتن ناظران سازمان ملل و « شرکای شان » (sic، در زبان های اروپایی یعنی “به طوری که گفته شد”، م.) [ بر اساس ماده سوم طرح پیشنهادی] به شرق حلب، برای نظارت بر روند تخلیه غیر نظامیان و همچنان تخلیه « جنگاوران گروه های مخالفان (Re-sic) [قرار ماده یکم همین طرح پیشنهادی] » را بررسی می کند.

به روز دوشنبه ۱۹ دسمبر سال ۲۰۱۶ یک نشست مشترک ناتو - روسیه در حالی برگزار خواهد شد که افسران پیمان ناتو در شرق حلب، یعنی جایی که آنها مشغول حمایت از جهادیان بوده اند، دستگیر و زندانی شده اند. به همان نحوی که در ماه اگست سال ۲۰۱۱ در ترابلس واقع شده بود، و در ضدیت با ماده ۹ اساسنامه ناتو، در مورد انجام این عملیات پنهانی، با ناتو مشوره نشده بود.

به روز سه شنبه ۲۷ دسمبر سال ۲۰۱۶، روسیه و ایران یک هیئت ترکیه را در مسکو در حالی می پذیرند که افسران ترک در شرق حلب در یک زیر زمینی ناتو دستگیر و زندانی شده اند. پیمان اتلانتیک شمالی چهار بار سعی ورزیده بود تا رییس جمهور اردوغان را ترور کند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.