کشور روسیه دولت دونباس و لوگاسنک را به رسمیت شمرد
ولترشبکه

کشور روسیه دولت دونباس و لوگاسنک را به رسمیت شمرد

+

در ۱۴ ماه فوریه ۲۰۱۷ ، پرزیدنت دونالد ترامپ ناوگان ششم دریایی ایالات متحده را در دریای مدیترانه که برای حضور در جشنی در کشور اوکراین عازم بود ، فرا خواند .

پرزیدنت ولادیمیر پوتین ، در ۱۸ ماه فوریه ۲۰۱۷ فرمانی را منتشر ساخت که در آن با عنوان ٬٬ حرکتی انسان دوستانه ٬٬ ، تمامی مصوبات دولت جمهوری مردمی دونباس و لوگانسک را که هنوز رسمیت نیافته اند ، پذیرفت .

در عمل ، کشور روسیه گذرنامه های صادره از سوی این دو جمهوری را می پذیرد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.