ولترشبکه

آشتی در فلسطین

+

جبهه ی حماس و فتح در ۱۲ ماه اکتبر سال ۲۰۱۷ در قاهره با یکدیگر قرار داد آشتی امضا کردند . محتوای این متن محرمانه می باشد .

نوار غزه از اول ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ باید تحت امر فتح در آید . مشکلات معلق موجود باید تا این تاریخ حل شوند . قرار بعدی آنها برای ۲۱ ماه نوامبر تعیین شده است .

مرز مصر و فلسطین ، که نقطه ی مرزی آن رفحه می باشد ، باید بلافاصله به مسئولیت حاکمیت فلسطینی در آیدکه در آنجا حدود سه هزار مامور پلیس مستقر خواهند شد .

در آن واحد ، قرار داد دومی در مقر سرویس های اطلاعاتی مصری و روسی و حماس امضا شد. در این قرار داد آمده که گروه اکناف بیت المقدس واقع در کمپ یرموک ( در جنوب دمشق ) باید بلافاصله خلع سلاح شوند .

سه ماه پیش ، ما به جریان پشت پرده ی معاهدات بین فلسطینیان و باز گشت ژنرال محمد دهلان اشاره نمودیم . حال باید منتظر چند هفته ای باشیم تا نتایج این تحولات مشخص شود [1].

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1] “Peace in Syria for the benefit of Israël and Turkey?”, by Thierry Meyssan, Translation Pete Kimberley, Voltaire Network, 11 July 2017.

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.